Đồng bằng sông Cửu Long An Giang, Đồng Tháp nhận bàn giao dự án khắc phục hậu quả lũ lụt
Các Website khác - 15/11/2005

Đồng bằng sông Cửu Long An Giang, Đồng Tháp nhận bàn giao dự án khắc phục hậu quả lũ lụt

Trong hai ngày 13 và 14.11, đại diện của Ngân hàng Phát triển CHLB Đức và chính quyền huyện Thoại Sơn (An Giang) và huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) đã ký kết bàn giao cụm tuyến dân cư vượt lũ nằm trong dự án khắc phục hậu quả lũ lụt do CHLB Đức tài trợ.

Dự án thực hiện từ quý IV năm 2003, trong đó CHLB Đức đóng góp 7,67 triệu euro, VN đóng góp 1,33 triệu euro. V.A