Luật Đấu thầu tham bát bỏ mâm
Các Website khác - 08/11/2005

Tại buổi thảo luận sáng nay, khá nhiều đại biểu Quốc hội phản đối quy định những dự án có vốn Nhà nước 30% trở lên mới tổ chức đầu thầu. Họ cho là làm như vậy sẽ để lọt lưới nhiều dự án lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Lê Minh Hồng nhận xét, có thể những dự án 3 tỷ đồng phải tổ chức đấu thầu, nhưng dự án 100 tỷ đồng, trong đó có gần 30 tỷ đồng vốn Nhà nước, thì lại chỉ định thầu. Luật đã thả cá to, bắt cá nhỏ.

Góp ý cho ban soạn thảo, đại biểu Đỗ Phương Thảo đề nghị nên ấn định tỷ lệ vốn nhà nước theo mức lũy tiến: Từ 10% trở lên với các dự án có vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng; từ 15% trở lên đối với các dự án trên 100 tỷ đến 1.000 tỷ đồng; từ 20% trở lên đối với các dự án từ 10 tỷ đến 100 tỷ; từ 30% trở lên đối với các dự án dưới 10 tỷ đồng.

Đề cập đến quy định chỉ định thầu, ông Lê Minh Hồng phản đối nội dung các gói thầu có yêu cầu khẩn cấp sẽ được chỉ định thầu. Theo ông, đây là khái niệm rất chung chung, dễ bị lợi dụng, vì có thể viện ra đủ lý do như chuẩn bị cho đại hội thể thao các cấp, quyết toán sổ sách cuối năm. Ông đề nghị các trường hợp bất khả kháng chỉ bao gồm thiên tai địch họa, sự cố cần khắc phục hoặc các dự án cấp bách vì lợi ích quốc gia.

Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Cần Thơ Tô Minh Giới lại cho rằng thủ tục đấu thầu quá rườm rà. Riêng khâu sơ tuyển, thông báo mời thầu, chuẩn bị hồ sơ... cũng mất 4 tháng, cộng thêm giai đoạn lập thủ tục, hồ sơ để xây dựng dự án thiết kế bản vẽ, dự toán, thẩm định, đấu thầu mất khoảng 8 tháng. "Nếu chúng ta làm như thế này thì các chủ đầu tư rất khó khăn và không khuyến khích họ thực hiện phương án đấu thầu", ông nói.

Ông Nguyễn Đình Xuân, đại biểu tỉnh Tây Ninh cho biết, tất cả chủ đầu tư đều rất thích chỉ định thầu vì thủ tục đấu thầu hiện nay quá mất thời gian, quá phức tạp, trình lên trình xuống nhiều cấp mà không chọn được nhà thầu tốt nhất. Theo luật hiện nay, chủ đầu tư chỉ chọn nhà thầu có giá rẻ nhất, mà nhà thầu có giá rẻ nhất lại chưa phải là nhà thầu tốt nhất.

Ông Xuân kể: "Tôi đã từng chứng kiến công trình trị giá 2 tỷ đồng, khi xét ở vòng ngoài về uy tín nhà thầu, về giải pháp kỹ thuật, về thời gian thi công... thì ông A đều vượt trên ông B. Nhưng tới vòng cuối cùng anh B chỉ hơn anh A 2 triệu đồng lại thắng thầu". Theo đại biểu này, luật giúp chủ đầu tư tiết kiệm được 2 triệu đồng trên tổng số 2 tỷ đồng của công trình, nhưng lại mất đi một loạt những vấn đề khác trong đó ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình.

Phong Lan