Năm 2005: Xuất khẩu từ các DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17 tỉ USD
Các Website khác - 26/12/2005

Năm 2005: Xuất khẩu từ các DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17 tỉ USD

771 dự án mới từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ được cấp giấy phép đầu tư với tổng vốn đăng ký 4 tỉ USD, tăng 63% so với năm 2004. Nếu tính cả 509 dự án xin tăng thêm vốn đầu tư khoảng 1,8 tỉ USD, thì tổng vốn đăng ký năm 2005 đạt tới 5,8 tỉ USD, vượt xa dự kiến đầu năm (4,5 tỉ USD).

Năm 2005, số vốn đưa vào thực hiện cũng đạt khoảng 3,3 tỉ USD. Xuất khẩu từ khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài năm qua đã đạt tới 10,8 tỉ USD, nếu tính cả dầu thô đạt gần 17 tỉ USD, chiếm tới 56% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

NG.Đ