Năm sau sẽ bán trái phiếu dầu khí ở nước ngoài
Các Website khác - 10/11/2005

Trao đổi với VnExpress bên hành lang Quốc hội sáng nay, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty dầu khí VN Phạm Quang Dự cho biết đang chờ Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế để xúc tiến việc huy động vốn theo hình thức này.

Tuy nhiên ông từ chối tiết lộ giá trị lô trái phiếu chuẩn bị phát hành.

PetroVietnam đã thuê một công ty của Hong Kong để tiến hành các thủ tục tư vấn pháp lý cần thiết. Tổng công ty cũng đang tìm kiếm các ngân hàng tham gia bảo lãnh phát hành.

Trong các khâu chuẩn bị, PetroVietnam đang rốt ráo hoàn thiện bản cáo bạch, cung cấp thông tin toàn diện minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp. Sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính, doanh nghiệp sẽ tiến hành quảng bá và gặp gỡ các nhà đầu tư quốc tế.

Trước khi Chính phủ phát hành trái phiếu ở nước ngoài, PetroVietnam có đề nghị được sử dụng một phần vốn trong đó, song do đơn vị này chưa đưa ra được phương án giải ngân cụ thể nên Chính phủ không chấp nhận. Ông Dự cho biết, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực dầu khí đã đạt gần 7 tỷ USD.

Trước nhu cầu vay vốn nước ngoài ngày càng tăng trong thời gian gần đây, Thủ tướng vừa ban hành Quy chế vay và quản lý nợ nước ngoài. Theo đó, doanh nghiệp nhà nước được trực tiếp vay vốn nước ngoài theo phương thức tự vay, tự chịu trách nhiệm trả nợ theo đúng các điều kiện đã cam kết tại các thoả thuận vay. Chính phủ không chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ do các doanh nghiệp nhà nước trực tiếp đi vay nước ngoài, trừ các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh.

Trường hợp doanh nghiệp nhà nước vay vốn nước ngoài thông qua phát hành trái phiếu quốc tế như PetroVietnam, phải lập đề án phát hành, lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Doanh nghiệp tư nhân sử dụng vốn vay nước ngoài phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc trả nợ theo đúng các quy định trong thoả thuận vay, các quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ pháp lý quốc tế.

Quy chế cũng nêu rõ các chủ đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài, nếu để xảy ra tình trạng không trả được nợ do các nguyên nhân chủ quan, như sử dụng vốn kém hiệu quả, để lãng phí, thất thoát vốn, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Chính phủ và thiệt hại cho ngân sách nhà nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Việt Phong