Ngày 9/2 Thủ tướng sẽ gặp doanh nghiệp
Các Website khác - 23/01/2006

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, Hội nghị thường niên Thủ tướng gặp doanh nghiệp năm 2005 sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 9/2 tới, sau khi kế hoạch tổ chức vào 21/12 đã bị hoãn.

Ban tổ chức đang tiếp tục xúc tiến các công tác chuẩn bị hội nghị, đồng thời tổng hợp và báo cáo các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp mà các bộ, ngành và địa phương đã thực hiện trong thời gian qua...

Bên cạnh việc giải quyết các kiến nghị, vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp, nội dung của Hội nghị Thủ tướng gặp doanh nghiệp năm nay sẽ chủ yếu tập trung vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và 5 năm 2006-2010.

Theo dự kiến, hội nghị năm nay sẽ tập trung làm việc trong vòng 1 ngày, thay cho 2 ngày như mọi năm.

(Theo VDC)