Nhiều doanh nghiệp bỏ trốn sau đăng ký kinh doanh
Các Website khác - 23/09/2005

Đoàn kiểm tra liên ngành 814 (TP HCM) cho biết, kết quả kiểm tra trong 5 tháng vừa qua về hoạt động của các công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn có nhiều công ty đã ngưng hoạt động nhưng không báo cáo về các sở ban ngành liên quan.

Quận Thủ Đức là một trong những địa bàn có tỷ lệ doanh nghiệp bỏ trốn nhiều nhất. Cụ thể, đoàn kiểm tra hơn 440 doanh nghiệp có 134 đơn vị bỏ trốn khỏi địa điểm đăng ký.

Riêng trong tháng 9, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia kiểm tra có 321 đơn vị. Kết quả, hơn 151 đơn vị không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký kinh doanh, đồng thời bỏ luôn bảng hiệu và không kê khai nộp thuế.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp, cơ sở có giấy phép kinh doanh nhưng không thấy xuất hiện trên địa bàn hoặc hoạt động trái với ngành nghề đã đăng ký.

Nguyễn Thùy