Phát hiện dầu ở cấu tạo Rồng trung tâm
Các Website khác - 10/04/2006

Theo Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, quá trình khoan thử vỉa tại giếng khoan 15, cấu tạo Rồng trung tâm, ở độ sâu từ 2.552 m đến 2.710 m đã phát hiện dòng dầu tự phun từ tầng móng với lưu lượng ổn định là 850 m3/ngày (tương đương với 5.346 thùng/ngày).

Tổng giám đốc Vietsovpetro Trần Lê Đông cho biết, đây là giếng khoan đầu tiên phát hiện dòng dầu tự phun từ cấu tạo Rồng trung tâm. Dòng dầu tự phun này có chất lượng tốt.

Với các tiền đề cơ bản như chiều sâu không lớn của các tầng chứa sản phẩm, kích thước lớn của cấu tạo và vị trí nằm gần các cơ sở công nghệ - kỹ thuật khai thác của Vietsovpetro, việc khai thác dầu tại khu vực cấu tạo Rồng trung tâm sẽ rất thuận lợi.

(Theo TTXVN)