Phát hiện một giếng dầu mới ngoài khơi VN
Các Website khác - 26/08/2005

Tập đoàn Dầu khí SOCO International PLC (Anh) cho biết, công ty con của họ là SOCO VN trong cuộc thăm dò ban đầu tại khu vực Tê Giác Trắng thuộc Lô 16/1 ngoài khơi VN (TGT-1X) đã phát hiện thấy một giếng dầu có trữ lượng khoảng 9.432 thùng dầu thô và 4,86 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày.

Đánh giá ban đầu về kết quả tại giếng dầu này mở đường cho việc xác định một chiến lược định giá cho toàn bộ khu vực Tê Giác Trắng.

Theo các chuyên gia dầu khí, việc phát hiện giếng dầu trên ở khu TGT-1X khẳng định khu vực có tiềm năng lớn trữ lượng trầm tích thuộc phía đông, Lô 16/1. Các số liệu từ giàn khoan này cho thấy một cơ sở chắc chắn cho công việc tiếp tục các mũi khoan thăm dò tại những khu vực có triển vọng xung quanh.

Ông Trần Ngọc Cảnh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam cho biết, tính đến nay, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực dầu khí đạt gần 7 tỷ USD.

Trong đó có 49 hợp đồng tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí của các đối tác nước ngoài ký kết với phía Việt Nam. Dự kiến đến tháng 8/2006, lượng khai thác dầu thô của Việt Nam sẽ đạt 200 triệu tấn. Ngoài ra, tính từ mét khối khí thiên nhiên đầu tiên được khai thác tại Thái Bình vào năm 1981, đến hết tháng 8 này, Việt Nam đã khai thác, đưa vào bờ an toàn và sử dụng có hiệu quả trên 23 tỷ m3 khí. Hiện nay Việt Nam là quốc gia đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Malaysia) về khai thác và xuất khẩu dầu thô.

(Theo Thanh Niên, Người Lao Động)