Đặc biệt quan tâm đến đạo đức kiểm toán
Các Website khác - 25/08/2005

Phiên họp thứ 32 UB Thường vụ Quốc hội:
Đặc biệt quan tâm đến đạo đức kiểm toán

Sáng 24.8, UBTVQH thảo luận và thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước; quy trình xây dựng và ban hành chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước. Trong đó, UBTVQH chỉ chấp nhận lập thêm hai vụ Tổng hợp và Quan hệ quốc tế, nhưng không chấp nhận mở rộng kiểm toán khu vực lên 9 mà cần giữ nguyên như hiện tại là 5.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An phát biểu: "Cần có biện pháp ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, không thể để tình trạng lấy "mác" kiểm toán để hành người dân. Phát triển nhân lực cho kiểm toán là cần thiết nhưng cần đặc biệt quan tâm đến đạo đức".

Buổi chiều, UBTVQH thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Đa số các ý kiến phát biểu đều nhất trí với tờ trình của Chính phủ. Theo đó, để đáp ứng việc thương thảo gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thuế TTĐB sẽ có thay đổi với một số mặt hàng. Hiện tại, với ôtô nhập khẩu tuỳ theo từng loại, thuế có 3 mức: 80, 50 và 25%. Với ôtô sản xuất trong nước, mức thuế hiện tại tương ứng là 40; 25 và 12,5. Nhưng đến năm 2007, ôtô sản xuất trong nước bằng mức thuế với xe nhập khẩu hiện nay.

Với thuốc lá, hiện mức thuế với thuốc không đầu lọc, có đầu lọc và đầu lọc cao cấp tương ứng là 25; 45 và 65%. Nhưng đến năm 2008, tất cả đều chung một mức thuế 65%. Với rượu, hiện mức thuế tuỳ thuộc vào loại rượu mà thuế có hai mức 15 và 75%. Theo dự thảo, mức thuế đó được thay đổi tương ứng là 20 và 60%.

Với bia, hiện tại mức thuế có sự phân biệt giữa các loại bia. Theo đó, bia hơi chịu mức thuế 30%, còn các loại bia lon, bia chai, bia tươi có mức 75%. Theo dự thảo, mức thuế không phân biệt chủng loại bia nữa. Tuy nhiên, còn có nhiều ý kiến khác nhau về mức thuế, dự thảo đưa ra hai phương án: Năm 2006-2007, mức thuế là 40%; năm 2008 là 50%. Còn phương án hai tương ứng là 30 và 40%. Tuy nhiên, có vài ý kiến cho rằng, bia hơi dùng cho người bình dân, nếu đánh đồng mức thuế các loại bia như vậy, vô hình trung người nghèo phải "gánh" thuế cho người giàu.

Về thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi với hai mặt hàng. Trước đây, sản phẩm nông thuỷ sản chưa chế biến hoặc chỉ sơ chế trong nước thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng. Để phù hợp khi gia nhập WTO, những sản phẩm này khi nhập khẩu cũng không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Với sản phẩm bông sơ chế, trước phân biệt mức thuế trong và ngoài nước (tương ứng 5 và 10%), dự thảo luật chỉ còn một mức thuế chung là 5%.

Duy Hưng