Phát hiện thêm một mỏ dầu khí trữ lượng lớn
Các Website khác - 11/03/2006

Ngày 10/3, Công ty liên doanh dầu khí Hoàng Long kết thúc thử vỉa tầng thứ 3 tại giếng khoan TGT-2X mỏ Tê Giác Trắng thuộc lô 16-1 ngoài khơi VN cho kết quả rất khả quan.

Theo Công ty thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) thuộc PetroVietnam, đối tác chiếm 41% cổ phần trong liên doanh dầu khí Hoàng Long, kết quả thử vỉa phát hiện được khí thiên nhiên và dầu thô với trữ lượng lớn.

Tại tầng đầu tiên ở độ sâu đến 3.436 m, kết quả thử vỉa cho thấy dòng dầu có lưu lượng khoảng 3.300 thùng/ngày và khoảng 25.000 m3 khí/ngày. Đây là giếng khoan thứ 2 của Hoàng Long JOC tại khu vực mỏ Tê Giác Trắng, sau khi công ty này đã khoan không thành công tại một mỏ lân cận.

Các đối tác tham gia hợp đồng liên doanh lô 16-1 gồm: Công ty Hoàng Long góp 28,5% vốn, Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí thuộc PetroVietnam góp 41%, Công ty Soco (Anh) góp 28,5% và Công ty Opeco (Mỹ) góp 2%.

(Theo TTXVN)