10 tháng nhập siêu hơn 4 tỷ USD
Các Website khác - 07/11/2005
10 tháng nhập siêu hơn 4 tỷ USD

Bộ Thương mại cho biết, kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2005 tăng 21,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Song tốc độ nhập siêu cũng chưa giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị xuất khẩu.

Khi xuất khẩu đạt 26,44 tỷ USD thì nhập siêu 10 tháng cũng đạt 4,07 tỷ USD, bằng 15,4% so với tổng kim ngạch xuất khẩu.

Kim ngạch nhập khẩu 10 tháng đầu năm đạt 30,5 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các doanh nghiệp FDI nhập khẩu đạt 11,2 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tháng 10, kim ngạch nhập khẩu đạt 3,2 tỷ USD, tăng 94% so với tháng trước. Các mặt hàng nhập khẩu tăng về số lượng trong thời gian qua là: thép thành phẩm (tăng 19,8%); giấy các loại (19,4%); Clinke tăng 10%; xăng dầu tăng 4,7%¿

(Theo TP)