Quảng Trị: 200 tỉ đồng đầu tư vào du lịch biển
Các Website khác - 16/01/2006

Quảng Trị: 200 tỉ đồng đầu tư vào du lịch biển

Ngày 15.1, ông Nguyễn Huy - Giám đốc BQL các khu du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2006 này, tại bờ biển Cửa Việt - Cửa Tùng sẽ khởi công thêm 5 dự án đầu tư xây dựng các khu khách sạn nghỉ mát, du lịch sinh thái biển, với tổng vốn gần 200 tỉ đồng.

L.CH