Sai sót chủ yếu là vi phạm Luật Doanh nghiệp
Các Website khác - 01/10/2005

Thủ tướng kết luận về vụ Cty TNHH Hoàn Cầu:
Sai sót chủ yếu là vi phạm Luật Doanh nghiệp

Báo Lao Động thời gian qua đã có loạt bài về việc Cty TNHH Hoàn Cầu được nhận nhiều đất ở Khánh Hoà, chậm tiến độ trong việc thực hiện các dự án về du lịch, nhà ở v.v...

Ngày 27.9, VPCP đã ra thông báo số 180/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cty TNHH Hoàn Cầu.

Theo đó, ngày 19.9, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng đã họp để xem xét báo cáo kết quả thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang và Cty TNHH Hoàn Cầu TPHCM. Sau khi nghe báo cáo của Thanh tra Chính phủ, ý kiến các Phó Thủ tướng và các cơ quan tham dự, Thủ tướng kết luận như sau:

Cty Hoàn Cầu Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hoà giao đất và cho thuê đất để thực hiện một một số dự án về du lịch, nhà ở, KCN; các dự án này được địa phương cấp phép theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật; chưa phát hiện công ty vi phạm pháp luật, cũng như chưa phát hiện có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt, chiếm dụng vốn của Nhà nước, của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, việc thực hiện dự án phần lớn để kéo dài, hầu hết đang trong giai đoạn triển khai, chưa có dự án nào hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng; việc đầu tư còn dàn trải, chưa tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đối với Cty Hoàn Cầu TPHCM, kết quả sản xuất, kinh doanh phản ánh qua doanh thu và lợi nhuận thấp, chưa đóng góp được nhiều cho ngân sách. Nhìn chung, sai sót của Cty Hoàn Cầu chủ yếu là trong việc thực hiện Luật Doanh nghiệp về góp vốn và chế độ kế toán thống kê.

Đối với UBND tỉnh Khánh Hoà, cho phép Cty Hoàn Cầu đầu tư nhiều dự án có quy mô về sử dụng đất và tổng mức đầu tư lớn, nhưng chưa tính toán hết các điều kiện khả thi cho dự án trên cơ sở năng lực của nhà đầu tư, dẫn đến các dự án triển khai chậm. Công tác quản lý đầu tư xây dựng chưa chặt chẽ, có nhiều thiếu sót. Việc thẩm định và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với một số dự án, đặc biệt về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư khi thu hồi đất làm chưa tốt, gây thắc mắc khiếu kiện trong nhân dân.

Đối với UBND TPHCM, công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng tại một số nơi trên địa bàn thành phố có biểu hiện buông lỏng, dẫn đến việc chuyển nhượng dự án không đúng quy định; thời gian thực hiện một số dự án bị kéo dài do các thủ tục chưa được giải quyết kịp thời.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hoà phải rà soát lại toàn bộ dự án đã giao cho Cty Hoàn Cầu Nha Trang; yêu cầu chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nếu để kéo dài quá thời gian quy định thì kiên quyết thu hồi. Tập trung hoàn thành tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, cũng như giải quyết dứt điểm các khiếu nại về vấn đề này. Rà soát lại các khoản phải nộp ngân sách, yêu cầu chủ đầu tư phải nộp theo quy định.

UBND tỉnh Khánh Hoà căn cứ vào các nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ để kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý. UBND TPHCM phải kiểm tra, rà soát lại toàn bộ việc triển khai các dự án trái phép giữa các doanh nghiệp, chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư, xây dựng tại địa phương. Chỉ đạo các sở, ban, ngành tăng cường công tác quản lý, giải quyết dứt điểm một số tồn tại đối với các dự án còn vướng mắc về thủ tục giao đất; thực hiện nghiêm kiến nghị về kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đã để xảy ra các sai phạm trong việc quản lý đất đai và đầu tư xây dựng, nêu trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Chỉ đạo thanh tra 2 dự án khu dân cư Hạnh Thông Tây và Phan Văn Trị của Cty XNK đầu tư và xây dựng Gò Vấp.

Thủ tướng cũng yêu cầu Cty Hoàn Cầu phải tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được phê duyệt, có nghĩa vụ và trách niệm cùng các đối tác liên doanh hoàn thành các dự án còn dở dang, thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp về góp vốn điều lệ. Chấn chỉnh công tác tài chính kế toán, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước. Giao Bộ Tài chính chỉ đạo Sở Tài chính Khánh Hoà và Sở Tài chính TPHCM kiểm tra, rà soát và thực hiện các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, theo quy định của pháp luật. C.Tùng