Giám đốc DNNN phải hoàn thành 3 chỉ tiêu do cơ quan nhà nước giao
Các Website khác - 17/10/2005

Giám đốc DNNN phải hoàn thành 3 chỉ tiêu do cơ quan nhà nước giao

Giám đốc doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải có trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu do cơ quan nhà nước giao. Đây là nội dung quan trọng trong cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích mà Bộ Tài chính đang xây dựng để trình Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, doanh nghiệp nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích phải có trách nhiệm hoàn thành 3 chỉ tiêu cơ bản: chất lượng; số lượng và khối lượng; tiến độ và thời gian sản xuất cũng như cung ứng sản phẩm hay dịch vụ công ích.

Cũng theo cơ chế này, Tổng giám đốc hay Giám đốc doanh nghiệp nhà nước chỉ cần không hoàn thành một trong 3 chỉ tiêu nêu trên sẽ không được xét thưởng. Nếu không hoàn thành 2 chỉ tiêu trong 2 năm liền kề hoặc không hoàn thành cả 3 chỉ tiêu chủ yếu được giao trong năm thì bị hạ bậc lương.

Thậm chí, Tổng giám đốc hay Giám đốc doanh nghiệp nhà nước cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích có thể bị miễn nhiệm hoặc cách chức nếu 2 năm liên tiếp không hoàn thành cả 3 mục tiêu hoặc trong 3 năm liên tiếp có 2 năm không hoàn thành cả 3 mục tiêu chủ yếu được giao.

(Theo Vietnamnet)