Sẽ phục vụ tất cả mọi yêu cầu của DN bất kể thời gian nào
Các Website khác - 28/12/2005

Sẽ phục vụ tất cả mọi yêu cầu của DN bất kể thời gian nào

Đây là công bố của Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Bùi Xuân Khu tại Hội nghị tổng kết công tác điều hành quota dệt may xuất khẩu năm 2005 và định hướng 2006 được tổ chức ngày 27.12 tại Bộ Thương mại.

Năm 2006, liên bộ Thương mại - Công nghiệp dự kiến sẽ cấp visa tự động từ ngày 1.1.2006 cho tới khi đạt khoảng 70% thì chuyển sang chế độ điều tiết.

Công Thắng