Tạm ngừng cấp visa dệt may tự động sang Mỹ
Các Website khác - 06/03/2006
Hàng dệt may xuất khẩu. Ảnh: A.T.

Từ ngày 10/3, Liên bộ Thương mại - Công nghiệp sẽ tạm ngừng cấp visa tự động cho hai mặt hàng dệt may (cát) nóng nhất hiện nay sang Mỹ là cát 338/339 và cát 347/348.

Các lô hàng thuộc cat. này đã xuất khẩu trước ngày 10/3 (ngày rời cảng Việt Nam theo vận đơn), các phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực tiếp tục cấp visa từ nguồn cấp visa tự động đến hết ngày 17/3.

Cũng theo thông báo của liên bộ, các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ có nhu cầu xuất khẩu hàng dệt may thuộc cat. 338/339 và 347/348 cần gửi công văn đăng ký theo mẫu kèm về Bộ Thương mại muộn nhất là ngày 5/3 để tổng hợp, phê duyệt danh sách giao hạn ngạch theo các nguyên tắc quy định.

H.V.