Tham bát, bỏ mâm
Các Website khác - 15/10/2005

Tham bát, bỏ mâm

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, một số ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh thuộc diện có điều kiện, một trong những điều kiện đó là phải có chứng chỉ hành nghề. Đó là các ngành: Tư vấn thiết kế xây dựng; xây dựng; dịch vụ kế toán; kiểm toán; khám, chữa bệnh v.v...

Việc quy định về chứng chỉ hành nghề cho một số ngành nghề, lĩnh vực là cần thiết, tuy nhiên, hiện nay, các DN kinh doanh trong lĩnh vực này đang điêu đứng vì những quy định trong việc cấp chứng chỉ.

Một kiến trúc sư ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, quy định về việc cấp chứng chỉ giám sát xây dựng hiện nay quá rườm rà, phức tạp và đang trở thành rào cản đối với đội ngũ trí thức trẻ.

Giám đốc một công ty tư vấn về tài chính - kế toán ở Hà Nội thì cho rằng, việc thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán và thẻ thẩm định viên về giá hiện nay đang "đánh đố" các DN. Những cuộc thi này còn gay gắt hơn nhiều lần việc bảo vệ luận án thạc sĩ, tiến sĩ. Năm 2004, cả nước cấp được 4 chứng chỉ hành nghề kế toán. Năm 2005, có gần 700 người tham gia thi và mục tiêu đặt ra là khoảng 10% số người thi được cấp chứng chỉ? Có thực sự cần thiết đến như vậy không?

Thi cấp chứng chỉ hành nghề là cuộc thi công nhận một trình độ chuyên môn nhất định để được hành nghề, không phải là một cuộc thi tuyển. Vì vậy, không nên "quan trọng hoá" quá mức về cái chứng chỉ hành nghề,có hại cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Đừng "tham bát, bỏ mâm" trong lĩnh vực này.

Hải Yến