Tháng 6, trình Chính phủ chủ trương cổ phần hoá BIDV
Các Website khác - 24/02/2006

Tháng 6, trình Chính phủ chủ trương cổ phần hoá BIDV

Theo ông Trần Bắc Hà - TGĐ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN (BIDV), ngân hàng sẽ tiến hành cổ phần hoá vào năm 2007 và ngay trong năm 2006 này sẽ tiến hành đợt phát hành trái phiếu tăng vốn điều lệ, nhằm tăng khả năng tài chính trước khi cổ phần hoá chính thức.

Chủ trương cổ phần hoá BIDV sẽ được trình lên Thủ tướng vào tháng 6 tới. Dự kiến đến trước năm 2010, BIDV vẫn đảm bảo tỉ lệ vốn nhà nước tại NH chiếm trên 51%.

M.D