Thiếu trách nhiệm... chung chung!
Các Website khác - 24/02/2006

Thiếu trách nhiệm... chung chung!
Khắc Dũng

Có đến gần 530ha rừng bị lấn chiếm chỉ ở mỗi một ban quản lý rừng là con số quá lớn. Đây là thực trạng ở Ban quản lý rừng Bảo Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Và, nhằm lập lại trật tự, việc giải toả (với kinh phí không nhỏ) là cần thiết.

Báo cáo chính thức (không công bố rộng rãi) của ban này đưa ra con số: Chỉ ở 2 tiểu khu 444 và 614 từ trước 2003 có đến 296ha rừng bị lấn chiếm; năm 2004: 105ha, năm 2005: gần 130ha. Tất nhiên, việc tàn phá rừng để lấy đất sản xuất diễn ra một cách lén lút nhưng phải nói rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả này là từ phía cơ quan chức năng, mà trước hết là Ban quản lý rừng Bảo Lâm và chính quyền địa phương, đã "thiếu sâu sát kịp thời" và "thiếu kiên quyết ngăn chặn" - theo văn bản nói trên.

Rồi nữa, một trong những lý do tưởng như rất phụ mà ban này đã nêu lên đó là "Thời gian trong năm 2005, tình hình bố trí cán bộ lãnh đạo ban và việc điều chuyển cán bộ theo tình hình chung của huyện có tác động nhất định đến công tác triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị" (ý nói tác động tiêu cực).

Trong tất cả các lý do, thiếu trách nhiệm vẫn là lý do đáng lưu ý nhất. Điều đáng lưu ý nữa là: Việc lấn chiếm đất rừng diễn ra trong một thời gian khá dài, chả nhẽ các vị chủ rừng, cụ thể là Ban quản lý rừng Bảo Lâm, không hề hay biết? Từ việc thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả là hàng trăm hécta rừng bị lấn chiếm; và muốn giải toả, ngân sách phải chi ra một khoản tiền không nhỏ lại là một vấn đề đáng lưu tâm ở một góc độ khác.

Vậy, cơ quan chức năng đã xử lý vấn đề thiếu trách nhiệm này như thế nào? Chưa có câu trả lời chính thức từ cơ quan hữu trách tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, dư luận cũng không thể chấp nhận cách nói thiếu trách nhiệm một cách chung chung như thế được!

Nhìn phạm vi toàn tỉnh, việc lấn chiếm đất rừng như "kiểu Bảo Lâm" là phổ biến. Do vậy, thực tế này thật đáng báo động.