Thủ tướng gặp doanh nghiệp vào cuối tháng 12
Các Website khác - 07/11/2005

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kế hoạch chuẩn bị cho Hội nghị Thủ tướng gặp gỡ doanh nghiệp năm 2005 và dự kiến tổ chức sự kiện này trong hai ngày 21 và 22/12.

Tại hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ Tài chính, Tài nguyên Môi trường và Thương mại chuẩn bị và báo cáo về các định hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010, trong đó nêu rõ các nhiệm vụ, chính sách phát triển doanh nghiệp như tạo lập doanh nghiệp, mặt bằng sản xuất, lộ trình giảm mức thuế, cơ chế xuất nhập khẩu, các biện pháp ổn định giá...

Riêng Bộ Thương mại sẽ có những khuyến cáo về cơ hội và thách thức trước thềm hội nhập, nhằm giúp doanh nghiệp chủ động trong tiến trình hội nhập quốc tế. Theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Thương mại sẽ phải lên kế hoạch nâng cao kiến thức về hội nhập, về luật pháp quốc tế cho các cơ quan nhà nước, các hiệp hội kinh doanh và doanh nghiệp.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được giao nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, mà các bộ, ngành và địa phương đã thực hiện trong thời gian qua; kiến nghị những vấn đề vẫn còn vướng mắc, chưa được giải quyết. Tổ công tác liên ngành của Thủ tướng sẽ xử lý các vướng mắc và kiến nghị của các doanh nghiệp về thủ tục hành chính. Đây cũng sẽ là những nội dung được doanh nghiệp đón đợi tại hội nghị lần này.

Kiều Giang