Thực thi quyền sở hữu trí tuệ: Châu Âu cảnh báo các doanh nghiệp VN
Các Website khác - 17/03/2006

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ:
Châu Âu cảnh báo các doanh nghiệp VN

Ngày 16.3 tại Hà Nội, Hội thảo "Quyền sở hữu trí tuệ: Tăng cường sức mạnh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ" được tổ chức. Tại đây, cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam được chỉ ra 3 khó khăn lớn và một khuyến cáo từ Châu Âu.

Theo các chuyên gia đến từ Châu Âu thì quyền sở hữu trí tuệ là điều kiện bắt buộc trong bối cảnh hội nhập cũng như khi VN vào WTO. Theo ông A.Cany - Chủ tịch Eurocham thì dù Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, song thực tế vẫn xảy ra tình trạng, không chỉ doanh nghiệp Việt Nam vi phạm mà chính doanh nghiệp Việt Nam cũng trở thành nạn nhân.

Theo ông M.Cornaro - Đại sứ, Trưởng Phái đoàn UB Châu Âu tại Việt Nam - thì trong thời gian qua, Châu Âu liên tiếp cảnh báo vấn đề sở hữu trí tuệ, song các doanh nghiệp Việt Nam dường như vẫn chưa ý thức đầy đủ.

Chính vì thế, bên cạnh việc vô tình hoặc cố tình vi phạm thì nhiều doanh nghiệp Việt Nam có thương hiệu, nhưng đã chậm chân trong việc đăng ký bảo hộ. Ngay lập tức, thương hiệu đó bị chiếm dụng. Từ bất lợi này đã kéo theo thiệt hại kinh tế không nhỏ khi doanh nghiệp Việt Nam theo đuổi kiện tụng hoặc mua lại thương hiệu, bản quyền.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông M.Cornaro cho rằng doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với 3 khó khăn lớn, gồm: Hạn chế tiếp cận với công nghệ, bản quyền muốn mua. Khi điều này xảy đến thì doanh nghiệp Việt Nam dễ có tâm lý vi phạm để có được công nghệ đó với giá rẻ. Tuy nhiên, khi Việt Nam đã tham gia đầy đủ các công ước quốc tế cũng như Luật Sở hữu trí tuệ đã ban hành thì doanh nghiệp Việt Nam rất dễ gặp rủi ro khi bị phát hiện vi phạm.

Khó khăn thứ hai là việc tiếp cận với các nguồn tài chính đầu tư cho công nghệ. Cuối cùng là khối doanh nghiệp này ít có cơ hội tham gia các diễn đàn để được chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ.

Bên cạnh đó, ông A.Cany khuyến cáo: Nếu quyền sở hữu trí tuệ không được thực thi hữu hiệu tại Việt Nam thì doanh nghiệp Châu Âu sẽ khó yên tâm đầu tư cũng như chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.

Phạm Anh