Tiền thu được từ đấu giá chỉ bằng 35% vốn đầu tư
Các Website khác - 20/02/2006
Phú Yên:
Tiền thu được từ đấu giá chỉ bằng 35% vốn đầu tư

Ông Nguyễn Bá Lộc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xử lý nợ vay vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước để đóng mới, cải hoán tàu ĐBXB (Xử lý nợ ĐBXB) - thừa nhận:

Nhiều tàu xa bờ ở Phú Yên đang
nằm bờ ở cửa sông Đà Rằng (TP.
Tuy Hoà).

- Kinh nghiệm quản lý dự án vốn của các cơ quan quản lý, đặc biệt là nhận thức của ngư dân chưa thật sự đầy đủ về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ vay, trả. Hầu hết các chủ dự án thiếu kinh nghiệm ĐBXB, non kém về trình độ quản lý điều hành sản xuất, nhưng vẫn được UBND các cấp ký xác nhận hoàn thành các thủ tục để vay vốn. Do đó mạnh ai nấy làm và có tư tưởng bao cấp, ỷ lại Nhà nước. Một số tàu hoạt động có hiệu quả, nhưng lại trây ỳ không trả nợ!

- Vậy, UBND tỉnh đã có những biện pháp gì để xử lý những vướng mắc, thưa ông?

- Trong thời gian qua, Hội đồng XLN ĐBXB đã giao cho CN QHTPT cung cấp tài liệu, hồ sơ từng con tàu có liên quan vốn vay của Nhà nước. Trên cơ sở đó, hội đồng ra quyết định thu giữ con tàu, thông báo cho các địa phương và giao cho các đồn biên phòng quản lý, bảo quản tàu (khu vực Tuy An giao cho Đồn 348 tại An Ninh Đông; huyện Tuy Hoà giao cho Đồn 352 tại Phú Lâm). Sau khi các tàu được cưỡng chế, thu hồi tập trung, Hội đồng định giá tài sản tàu ĐBXB triển khai công tác định giá tàu và bán đấu giá công khai.

-
Kết quả thu hồi và bán đấu giá các tàu ra sao?

- Chúng tôi đã thực hiện 3 đợt cưỡng chế, thu hồi tất cả chiếc tàu trong dự án ĐBHSXB. Đợt 1 thu hồi 11 tàu. Đợt 2 10 tàu và đợt 3 sẽ thu hồi 4 tàu.

Hội đồng đã bán đấu giá công khai 11 tàu của đợt 1 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp). Kết quả, đến nay đã bán được 7 chiếc với số tiền 1,434 tỉ đồng, chỉ bằng 34,68% tổng giá trị vốn đầu tư đóng các chiếc tàu này (4,134 tỉ đồng). Như vậy, Nhà nước phải chịu lỗ trên 65%, đấy là chưa kể nợ hơn 8 tỉ đồng tiền lãi vay từ chương trình này. Hội đồng đang điều chỉnh hạ thấp giá sàn và tiếp tục bán đấu giá 4 chiếc tàu còn lại, đồng thời triển khai thu hồi tàu ĐBXB đợt 2 và 3 dứt điểm trong năm 2006.

- Sau khi thu hồi tàu bán đấu giá, Hội đồng Xử lý nợ ĐBXB có giải pháp gì để thu hồi phần nhận số nợ chênh lệch do bán tàu đối với các chủ dự án cũ?

- Việc xử lý nợ sau bán đấu giá sẽ được căn cứ theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 70 giữa Bộ Thuỷ sản, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, toàn bộ số tiền bán đấu giá thu được sau khi đã trừ các chi phí cho việc bán đấu giá được chuyển trả cho tổ chức cho vay; nếu thừa chuyển trả cho chủ đầu tư cũ, nếu còn thiếu, chủ đầu tư cũ phải nhận nợ với tổ chức cho vay, với lãi suất 5,4%/năm và trả dần trong 2 năm kể từ khi bán đấu giá.

Lưu Phong thực hiện