TP.Hồ Chí Minh: Triển khai chiến lược cải cách thuế
Các Website khác - 14/09/2005

TP.Hồ Chí Minh: Triển khai chiến lược cải cách thuế

Ngày 13.9, UBND TPHCM đã họp với các ban, ngành triển khai thực hiện chiến lược cải cách thuế đến năm 2010. UBND TP đã chỉ đạo các sở, các hội đoàn, hiệp hội doanh nghiệp... phối hợp với Cục Thuế, Kho bạc, Hải quan để cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, thông tin về DN, các cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Công an TP phối hợp để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế. Ngân hàng Nhà nước TP thực hiện trích chuyển tiền từ tài khoản của đối tượng nộp thuế vào ngân sách trong trường hợp cưỡng chế xử phạt... Tr.P