Từ 9-1, tăng phí xăng dầu
Các Website khác - 10/01/2009

* Lập quỹ bình ổn giá xăng dầu

 Ngày 9-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho phép trích một khoản trước thuế thu nhập doanh nghiệp từ giá bán xăng dầu để hình thành quỹ bình ổn giá xăng dầu.


Giá xăng dầu sẽ ổn định hơn khi có quỹ bình ổn giá xăng dầu - Ảnh:
T.T.D.

Căn cứ vào diễn biến giá cả thế giới và trong nước, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương quy định mức trích cụ thể trong từng thời điểm cho phù hợp, đồng thời hướng dẫn cơ chế hoạt động, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

* Cũng trong ngày 9-1, Thủ tướng quyết định điều chỉnh mức thu phí xăng dầu thay mức phí cũ đã áp dụng từ năm 2000. Cụ thể phí xăng các loại là 1.000 đồng/lít (gấp đôi mức phí cũ), diesel 500 đồng/lít (mức cũ là 300 đồng/lít); dầu hỏa, dầu mazut, dầu mỡ nhờn là 300 đồng/kg thay vì không thu theo quy định cũ.

* Tối 9-1, một số công ty kinh doanh xăng dầu cho biết việc tăng phí xăng dầu có ảnh hưởng đến cơ cấu hình thành giá xăng dầu. Hiện các loại thuế, phí trong giá xăng dầu gồm có: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, phí xăng dầu (hiện là 500 đồng/lít với xăng, 300 đồng/lít với dầu), trích nộp 1.000 đồng cho ngân sách, phí lưu thông. Tính chung thuế và phí chiếm khoảng 70% cơ cấu giá thành xăng dầu. Do vậy, việc tăng phí xăng dầu sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu giá xăng dầu.

Vì thế các công ty kinh doanh sẽ tính toán và đề xuất được điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên, các công ty này cũng cho biết mức tăng thêm là bao nhiêu, có tương ứng với mức tăng phí xăng dầu hay không, hoặc có được tăng giá bán lẻ xăng dầu hay không còn tùy thuộc vào tính toán của các công ty và quyết định của các cơ quan chức năng.

Theo Tuoi Tre Online