'Viettel không được quảng cáo trên tài sản của VNPT'
Các Website khác - 24/09/2005

Tổng công ty Bưu chính Viễn thông VN (VNPT) vừa có công văn đề nghị Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) chấm dứt tình trạng dán quảng cáo các dịch vụ viễn thông trên hệ thống cabin điện thoại của họ.

Cước điện thoại di động sẽ rẻ hơn. Ảnh. Anh Tuấn.

Theo VNPT, thời gian qua, một số bưu điện tỉnh, thành phố đã phản ánh hiện tượng các tờ quảng cáo dịch vụ 178, di động Viettel dán tràn làn trên hệ thống cabin điện thoại công cộng là tài sản của VNPT. Thậm chí, nhiều tờ quảng cáo dịch vụ viễn thông của Viettel đã dán đè lên nội dung quảng cáo các dịch vụ viễn thông của VNPT.

VNPT cho rằng đây là một việc làm trái luật tại Điều 192 của Luật Thương mại, Điều 5 của Pháp lệnh Quảng cáo và Điều 3, Điều 5 của Nghị định 24/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo. Việc làm này cũng đã gây những ảnh hưởng nhất định đến lợi ích của VNPT.

Ngoài ra, VNPT cũng có công văn gửi các bưu điện tỉnh, thành phố và đơn vị thành viên của mình, yêu cầu thực hiện một số công việc cụ thể liên quan đến vấn đề này. Trong đó yêu cầu các đơn vị thành viên khi phát hiện những hình thức quảng cáo trái luật và gây ảnh hưởng đến lợi ích của VNPT cần có ngay công văn phản ánh đến các sở ngành liên quan tại địa phương đồng thời báo cáo về tổng công ty để có căn cứ khi làm việc với các doanh nghiệp viễn thông khác.

(Theo TBKTVN)

Ý kiến của bạn: