Xuất khẩu tăng hơn 40 lần sau 20 năm đổi mới
Các Website khác - 11/11/2005

Tại hội nghị "Thương mại VN 20 năm đổi mới" hôm qua, Thứ trưởng Thương mại Lê Danh Vĩnh cho biết, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã tăng gấp 46 lần, từ 699 triệu USD năm 1986 lên mức 32,2 tỷ USD năm nay.

Hàng hóa của VN đã vươn tới hầu hết các vùng/lãnh thổ trên thế giới. Ảnh: Anh Tuấn

Đây là một trong những thành tựu quan trọng nhất mà ngành thương mại Việt Nam đã đạt được trong 20 năm đổi mới vừa qua. Tính đến nay, số doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp lên tới trên 35.700 doanh nghiệp, gấp 1.000 lần năm 1986.

Theo Thứ trưởng Vĩnh, kim ngạch xuất khẩu năm 2005 ước đạt 31,5 tỷ USD, bằng 40 lần năm 1986. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả năm nay dự kiến bằng 23 lần năm 1986. Năm 1986, nhập siêu của VN ở mức 300% thì trong 5 năm gần đây được khống chế ở mức dưới 20% kim ngạch xuất khẩu.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội trong năm nay ước đạt 440.000 tỷ đồng, gấp 710 lần năm 1985. Nếu như năm 1985, cả nước chỉ có 2 thành phần cơ bản là kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể, đến nay đã có thêm sự tham gia của thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với tỷ trọng gần 90% tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng xã hội.

H.V.