Chế độ đãi ngộ đối với thanh niên xung phong
Các Website khác - 01/09/2005
Hỏi: Nhà nước có chế độ chính sách đãi ngộ đối với những người đã tham gia thanh niên xung phong như thế nào?
Trả lời: Tại Điều 2.2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 16/1999/TTLT-LĐTBXH - T.Ư ĐTNCS HCM ngày 6-7-1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định: Thanh niên xung phong được xét hưởng trợ cấp quy định tại khoản 3 và khoản 4. Điều 2 của Quyết định là người sau khi hoàn thành nhiệm vụ phục vụ trong lực lượng thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến mà nay sức khỏe suy yếu, đau ốm, bệnh tật hoặc chưa phục vụ đủ nhiệm kỳ, được phép của tổ chức cho về địa phương, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân không thuộc diện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, cụ thể là:

- Người không còn khả năng lao động, hiện sống cô đơn không nơi nương tựa, không có chồng hoặc vợ, không có người thân bảo đảm việc nuôi dưỡng hoặc có người thân nhưng người thân này cũng thật sự gặp hoàn cảnh khó khăn thì được xét hưởng trợ cấp hằng tháng mức tương đương 12 kg gạo (theo giá thời điểm tại thị trường địa phương) theo Quyết định số 167/TTg ngày 8-4-1994 của Thủ tướng Chính phủ, do ngân sách địa phương bảo đảm, đồng thời được xét hưởng trợ cấp một lần bằng 1.500.000 đồng/người do ngân sách trung ương bảo đảm.

- Người bị ốm đau kéo dài, không còn khả năng lao động, gia đình thuộc diện hộ "xóa đói giảm nghèo ở địa phương thì được xét hưởng trợ cấp một lần người 500.000 đồng/người do ngân sách trung ương bảo đảm". Trường hợp chị tham gia thanh niên thời kỳ kháng chiến, nay sức khỏe suy yếu sống cô đơn không nơi nương tựa, vì cuộc sống gặp nhiều khó khăn cho nên chị thuộc diện được xét hưởng trợ cấp hằng tháng với mức tiền tương đương 12 kg gạo và được hưởng trợ cấp một lần bằng 1.500.000 đồng. Do đó chị có thể làm đơn đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội ở địa phương nơi chị cư trú xem xét, giải quyết.

Theo Pháp luật Việt Nam