Chính sách ưu tiên theo khu vực trong tuyển sinh vào trường đại học, cao đẳng
Các Website khác - 03/04/2006
Hỏi: Chính sách ưu tiên theo khu vực trong tuyển sinh vào trường đại học, cao đẳng năm nay có gì mới?
Trả lời: Thí sinh (TS) học liên tục và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong ba năm học THPT hoặc tương đương có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Quy định này áp dụng cho tất cả TS, kể cả TS đã tốt nghiệp từ trước năm thi tuyển sinh.

Các trường hợp được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú gồm: Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú; học sinh các trường, lớp dự bị đại học, kể cả các trường, lớp dự bị đại học dân tộc; học sinh các lớp tạo nguồn được mở theo quyết định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quân nhân, công an nhân dân được cử đi dự thi, nếu đóng quân từ 24 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn, nếu dưới 24 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.

(Bộ Giáo dục và Ðào tạo)

------------------

Hỏi: Hình thức và nội dung thi tuyển khi tuyển dụng cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước?

Trả lời: Ðối với việc tuyển dụng cán bộ, công chức bằng hình thức thi tuyển: Những người tham gia dự thi tuyển đều phải thi thông qua hai hình thức bắt buộc là thi viết và thi vấn đáp hoặc trắc nghiệm hoặc thực hành. Nội dung thi là chuyên môn nghiệp vụ của ngạch dự thi. Ðối với các ngành nghệ thuật, thể dục thể thao và các ngành đặc thù, khi tuyển không thực hiện theo hình thức nêu trên mà thi về năng khiếu và các nội dung khác theo quy định của cơ quan quản lý ngạch viên chức chuyên ngành.

(Bộ Nội vụ)

------------------

Hỏi: Quy định đối với người tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trước công chúng?

Trả lời: Người tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trước công chúng phải thực hiện đúng với nội dung ghi trong giấy phép công diễn và các quy định pháp luật có liên quan.

Không được thực hiện các hành vi sau: Yêu cầu hoặc cho phép người biểu diễn sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp thuần phong mỹ tục dân tộc. Thay đổi nội dung, thêm bớt lời ca, lời thoại, thêm động tác diễn xuất khác với nội dung đã được phép công diễn mà gây hậu quả xấu. Dùng âm thanh đã thu sẵn để thay cho giọng của người biểu diễn. Tổ chức biểu diễn cho người đã bị cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa - thông tin cấm biểu diễn. Quảng cáo mạo danh nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật; quảng cáo giới thiệu diễn viên không đúng với danh hiệu hoặc thành tích nghệ thuật do Nhà nước hoặc cơ quan chức năng phong tặng. Hoạt động quá 12 giờ đêm mà không được Sở VH-TT sở tại cho phép.

(Bộ Văn hóa - Thông tin)

------------------

Hỏi: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài là chủ rừng thì có được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê lại rừng không?

Trả lời: Chủ rừng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê lại, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, để thừa kế quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng.

Ðối với chủ rừng là tổ chức, cá nhân nước ngoài được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê lại, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng trong các trường hợp cụ thể sau: được chuyển nhượng rừng sản xuất là rừng trồng do mình tự đầu tư trên đất Nhà nước cho thuê; được tặng cho rừng sản xuất là rừng trồng trên đất Nhà nước cho thuê để trồng rừng sản xuất cho Nhà nước, cộng đồng dân cư thôn; được cho thuê rừng sản xuất là rừng trồng trên đất Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần để trồng rừng.

(Bộ Tài nguyên và Môi trường)