Đất sử dụng ổn định, đã nộp thuế hằng năm, có được cấp giấy chứng nhận không?
Các Website khác - 24/08/2005
Hỏi: Tôi đang sử dụng một thửa đất liên tục từ năm 1991 đến nay, hiện không bị tranh chấp, nhưng giấy tờ liên quan đến thửa đất chỉ có giấy thông báo thuế và các biên lai nộp thuế. Vậy tôi có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?
Trả lời: Theo khoản 2, Điều 48, Nghị định 181/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29-10-2004, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất mà toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất không có trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai, sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích không có giấy tờ, khi có đủ các điều kiện sau:

Đất không có tranh chấp; đất đã được sử dụng trước thời điểm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được xét duyệt; trường hợp đất được sử dụng sau thời điểm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được xét duyệt, thì phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đó. Thời điểm sử dụng đất do UBND phường, xã, thị trấn xác nhận.

Đối chiếu với quy định nêu trên, phần đất ông đang sử dụng ổn định, có nộp thuế hằng năm tuy không có tranh chấp nhưng do không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai, nên ông cần làm rõ thời điểm sử dụng thửa đất của mình cũng như thời điểm và nội dung chính quyền địa phương thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khu vực mà thửa đất của ông nằm trong đó.

Để xác định rõ thời điểm nhà nước có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thửa đất của mình có phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đó hay không, ông cần liên hệ với UBND phường nơi có đất (Điều 28 Luật Đất đai).

Trong trường hợp đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ và hồ sơ đã nộp tại UBND phường mà quá thời hạn chưa được giải quyết, ông có quyền gửi đơn khiếu nại lên Chủ tịch UBND phường. Nếu vụ việc không được giải quyết bằng quyết định hoặc có quyết định giải quyết khiếu nại mà ông không đồng ý với quyết định đó thì ông có quyền khiếu nại tới Chủ tịch UBND quận để được xem xét giải quyết theo luật định (Điều 19 Nghị định 23/NĐ-CP ngày 19-4-2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, Tố cáo).

Theo Thị trường bất động sản và tài sản