Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định bị phạt tiền đến 500.000 đồng
Các Website khác - 07/04/2006
Hỏi: Tôi đi xe mô tô trên đường Lý Thường Kiệt (TP Hồ Chí Minh), tổ CSGT dừng xe, cho biết xe của tôi chạy với tốc độ 60km/h (theo kết quả của máy đo tốc độ có ghi hình) và lập biên bản phạt tôi 450.000 đồng bấm một lỗ trên GPLX của tôi. Đề nghị cho biết việc tổ CSGT xử phạt tôi như vậy là đúng hay sai?
Trả lời:- Theo quy định tại Quyết định số 42/2005/QĐ-BGTVT ngày 16-9-2005 của Bộ GTVT quy định tốc độ của xe cơ giới: Trường hợp xe mô tô lưu hành trên đường nội thị không có dải phân cách cố định chỉ được chạy với tốc độ tối đa là 35km/h.

- Điều 13 (điểm a khoản 7) Nghị định số 13/2005/NĐ-CP ngày 15-12-2005 của Chính phủ quy định: Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ trên 20km/h.

Ngoài ra theo quy định tại khoản 11 Điều 13, người vi phạm còn bị đánh dấu số lần vi phạm trên GPLX.

Như vậy, theo quy định trên, bạn vi phạm chạy xe quá 20km/h bị phạt 450.000 đồng (mức trung bình của khung hình phạt tiền) và đánh dấu số lần vi phạm trên GPLX là đúng quy định của pháp luật.

---------------------------

Điều kiện kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất

Hỏi: Quyền sử dụng đất của người phải thi hành án được kê biên, đấu giá khi có những điều kiện gì?

Trả lời : Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số ,64/2004/NĐ-CP ngày 14-9-2004 của Chính phủ về kê biên, đấu giá QSDĐ để bảo đảm THA thì QSDĐ của người phải THA chỉ được kê biên, đấu giá khi có các điều kiện sau:

- Người phải THA không có tài sản khác hoặc có tài sản khác nhưng tài sản đó không đủ để THA, trừ nhà ở.

- Người phải THA có GCNQSDĐ được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003 hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và QSDĐ ở tại đô thị theo quy định tại Nghị định số 60/CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại khoản 1 và khoản 2 hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003.Theo Pháp luật Việt Nam