Giấy nhà đất nào phải đổi theo mẫu mới?
Các Website khác - 18/02/2006
Sở Tài nguyên - Môi trường TP Hồ Chí Minh vừa triển khai kế hoạch kê khai giấy tờ nhà đất để chuẩn bị cấp giấy chứng nhận mới theo Luật Nhà ở (sẽ có hiệu lực vào ngày 1-7-2006). Trường hợp nào phải kê khai? Loại giấy nào sẽ phải đổi sang mẫu mới...? Ông Đào Anh Kiệt, Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP, cho biết:
- Theo kế hoạch, từ nay đến 30-6-2006, các quận, huyện sẽ phải hoàn tất việc kê khai của người dân. Về nguyên tắc thì tất cả các trường hợp nhà đất chưa có giấy tờ và đã có giấy tờ rồi đều phải kê khai. Theo chỉ đạo của UBND TP, đến 30-6-2006, các quận, huyện phải nắm được tất cả các dữ liệu về thửa đất, công trình, nhà ở trên địa bàn của mình để đến khi Luật Nhà ở có hiệu lực sẽ bắt tay ngay vào việc cấp giấy cho người dân, nhằm bảo đảm hoàn tất kế hoạch cấp giấy trong năm 2006.

* Sau khi kê khai, việc cấp giấy mới sẽ thực hiện ra sao, các loại giấy chứng nhận nào còn giá trị, giấy nào phải cấp đổi theo mẫu mới, thưa ông?

- Hiện có nhiều dạng giấy tờ nhà đất đang được lưu hành: sổ đỏ (chỉ có quyền sử dụng đất), giấy đỏ theo Luật Đất đai 2003 đang cấp hiện nay (cả nhà và đất), giấy hồng (quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cấp theo Nghị định 60/CP), giấy hồng (chỉ có quyền sở hữu công trình, cấp theo Nghị định 95/CP) và các loại giấy tờ hợp lệ khác.

Theo Luật Đất đai 2003 thì những loại giấy tờ hợp lệ sẽ chỉ có giá trị giao dịch đến hết ngày 31-12-2006 cho nên những trường hợp này sẽ phải cấp đổi theo mẫu giấy mới của Luật Nhà ở. Trường hợp nhà đất chưa có giấy tờ thì cũng sẽ được cấp giấy mới để bảo đảm quyền sử dụng đất và sở hữu nhà của người dân. Tuy nhiên, các loại giấy khác có còn giá trị hay sẽ phải đổi sang mẫu giấy mới thì hiện chúng tôi chưa rõ do Luật Nhà ở chưa có hiệu lực và hướng dẫn thi hành. Vì thế chúng tôi vẫn cho người dân kê khai tất cả các trường hợp, nếu phải cấp đổi thì sẽ cấp luôn.

Hiện cũng chưa ai biết mẫu giấy mới sẽ như thế nào nhưng nếu căn cứ theo Luật Nhà ở thì sắp tới nhà đất sẽ chỉ có một loại giấy chứng nhận, trong đó thể hiện đầy đủ cả hai quyền: quyền sử dụng đất và quyền sở hữu công trình trên đất của chủ sở hữu.

* Từ nay đến thời điểm cấp giấy mới, nếu người dân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận thì được giải quyết ra sao?

- Từ nay đến 30-6-2006, nếu ai có nhu cầu cấp giấy chứng nhận thì các quận, huyện vẫn tiếp nhận và người dân vẫn được cấp giấy đỏ theo Luật Đất đai 2003. Tuy nhiên, theo tôi, nếu ai chưa có nhu cầu bức thiết lắm thì nên chờ đến 1-7-2006 để được cấp theo mẫu giấy mới. Nếu lúc đó có hướng dẫn bắt buộc phải đổi toàn bộ sang mẫu giấy mới người dân sẽ đỡ tốn công hơn.

Theo Tuổi trẻ