Hình thức và nội dung đơn khởi kiện theo tố tụng dân sự
Các Website khác - 21/10/2005
Hỏi: Chúng tôi ở vùng sâu, vùng xa khi có vụ việc xảy ra muốn viết đơn khởi kiện nhưng do không nắm được khi viết đơn cần phải nêu những vấn đề gì. Đề nghị tư vấn giúp.

Trả lời: Theo quy định tại Điều 164 của Bộ luật Tố tụng Hình sự về hình thức, nội dung đơn khởi kiện cần phải bảo đảm một số nội dung sau:

1 . Cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện phải làm đơn khởi kiện.

2. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

a. Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

b. Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

c Tên, địa chỉ của người khởi kiện;

d. Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có;

đ. Tên, địa chỉ của người bị kiện;

e. Tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nếu có;

g. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

h. Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có;

i. Tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp;

k. Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án;

i. Người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; nếu cơ quan tổ chức khởi kiện thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.

--------

Những trường hợp không cho phép tiến hành hoạt động tập trung đông người

Hỏi: Đề nghị cho biết, trường hợp nào cơ quan có thẩm quyền không cho phép tiến hành hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng?

Trả lời: Theo quy định tại Mục 7 của Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 5-9-2005 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18-3-2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng thì cơ quan có thẩm quyền (UBND cấp huyện hoặc UBND cấp tỉnh) không cho phép tiến hành hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng trong các trường hợp sau:

- Có một trong các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 5 Nghị định số 38/2005/NĐ-CP và hướng dẫn tại điểm 2 Thông tư này như: Lợi dụng các quyền tự do dân chủ của công dân để thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc lôi kéo, xúi giục... hoặc để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác; thuê, nhận làm thuê hoặc giúp sức cho người khác thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng...

- Người đăng ký hoặc người đại diện cho tổ chức đăng ký hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm 5.1 Thông tư này như: Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc đang phải chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế; người bị phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách...

- Có sự khai báo gian dối trong hồ sơ đăng ký hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng.

- Việc tiến hành hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng đó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự công cộng, đến môi trường sống, đến thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tác động xấu đến đoàn kết trong nội bộ nhân dân, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, đến việc thực hiện các chính sách xã hội khác của Đảng và Nhà nước.

Theo Pháp luật Việt Nam