Kiến nghị không thu tiền mua nhà
Các Website khác - 29/11/2005

Kiến nghị không thu tiền mua nhà

TT - Sở Tài nguyên - môi trường và nhà đất Hà Nội vừa có kiến nghị với lãnh đạo thành phố về việc chuyển UBND các quận, huyện tiếp nhận để cấp giấy chứng nhận theo trình tự như đối với nhà tư nhân và thu tiền sử dụng đất theo nghị định 61/CP cho khoảng 20.000 hộ đang ở nhà cấp 4 hiện không còn cơ quan quản lý hoặc đã mua hóa giá.

Đối với nhà cấp 4 đã hết niên hạn sử dụng, Sở TN-MT&NĐ dự kiến báo cáo UBND TP để trình Chính phủ cho phép không thu tiền thuê nhà và tiền mua nhà để chuyển hồ sơ giao UBND quận, huyện cấp giấy chứng nhận theo qui định.

Cũng theo đề xuất của sở này, Hà Nội sẽ chỉ nhận hồ sơ mua nhà thuộc sở hữu nhà nước theo nghị định 61/CP đến hết ngày 15-1-2006 để tổ chức bán nhà theo qui trình đến hết 31-12-2006.

Được biết, sau 10 năm thực hiện bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo nghị định 61/CP, Hà Nội mới bán được nhà cho khoảng 74.000 hộ, đạt khoảng 50% tổng quĩ nhà cần bán.

TUẤN CƯỜNG