Ký thẳng hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài
Các Website khác - 22/12/2005

"Tôi có người thân ở Đức, liên hệ được một công ty đồng ý tuyển tôi sang đó làm việc. Xin luật sư cho biết, tôi có thể ký hợp đồng lao động trực tiếp với công ty nước ngoài và đi lao động ở đó, hay bắt buộc phải qua trung gian một công ty ở VN".

Bạn đọc Nguyen Ha

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 155/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 quy định về việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, có 3 hình thức đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

1) Thông qua doanh nghiệp Việt Nam nhận thầu, khoán xây dựng công trình, liên doanh, liên kết chia sản phẩm ở nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài;

2) Thông qua doanh nghiệp Việt Nam làm dịch vụ cung ứng lao động;

3) Theo hợp đồng lao động do cá nhân người lao động trực tiếp ký với người sử dụng lao động ở nước ngoài.

Như vậy, bạn có thể ký hợp đồng lao động trực tiếp với người sử dụng lao động ở Đức và sang làm việc cho họ mà không phải thông qua các Công ty Việt Nam làm dịch vụ cung ứng lao động.

Về thủ tục: Người lao động đi làm việc theo hợp đồng cá nhân ký kết với người sử dụng lao động ở nước ngoài phải đăng ký hợp đồng lao động tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương nơi thường trú.

Hồ sơ xin đăng ký hợp đồng lao động cá nhân gồm:

- Đơn xin đi lao động ở nước ngoài, có xác nhận của ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn về nơi thường trú của người lao động. Đối với những người đang làm việc ở các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở sản xuất dịch vụ thì cần có thêm xác nhận của nơi người lao động làm việc;

- Bản sao hợp đồng lao động hoặc bản sao văn bản tiếp nhận làm việc của bên nước ngoài.

Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Văn phòng luật sư Hồng Hà
số 8 Đình Ngang, Hà Nội