Chủ tịch nước công bố 4 luật và 1 nghị quyết của Quốc hội
Các Website khác - 22/12/2005

Sáng 22/12, luật Giao dịch điện tử, Công an nhân dân, Nhà ở, và Thanh niên, cùng nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp ước giữa Việt Nam và Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 đã được Văn phòng Chủ tịch nước công bố.

Ngày 1/3/2006, luật Giao dịch điện tử có 8 chương, 54 điều sẽ có hiệu lực. Theo Phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Vũ Minh Mão, đây là cơ sở pháp lý để tận dụng cơ hội mà công nghệ thông tin đưa lại, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng và quản lý, điều hành đất nước, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.

7 chương, 43 điều của luật Công an nhân dân đã quy định chi tiết nguyên tắc tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với công an nhân dân. Từ ngày 1/7/2006, phạm vi điều chỉnh của luật bắt đầu được thực thi. Cũng từ ngày này, luật Nhà ởluật Thanh niên có hiệu lực.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Công Phụng, nghị quyết Hiệp ước giữa Việt Nam và Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 nhằm xây dựng một đường biên giới hoà bình, góp phần giữ gìn và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp.

(Theo Nhân Dân)