Moi tiền nhà nước bằng nghị quyết hội đồng nhân dân giả
Các Website khác - 30/11/2005
Đường ở xã Gia Tân 1.

Nhà nước hỗ trợ người dân xã Gia Tân 1, Thống Nhất, Đồng Nai, hơn 780 triệu đồng trong việc xây dựng đường, nhưng chủ tịch xã đã ỉm đi để sử dụng cá nhân. Ông này còn làm giả nghị quyết của hội đồng nhân dân xã để hợp thức hoá.

Năm 2002, người dân xã Gia Tân 1 góp tiền xây dựng 7 tuyến đường giao thông nông thôn dài 4,5 km, kinh phí hơn 2,6 tỷ đồng. Tháng 11/2002, tuyến đường này hoàn thành.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, ông Đồng Xuân Chiến (nguyên chủ tịch UBND xã) đã làm hồ sơ ảo để rút tiền Nhà nước bỏ túi riêng.

Ông cùng 2 đối tác ký 7 hợp đồng kinh tế trị giá 118 triệu đồng gồm hồ sơ báo cáo đầu tư và thiết kế kỹ thuật, hoàn thiện hồ sơ khối lượng xây dựng cơ bản. Trong khi thực tế, con đường đã hoàn thành, không phải “chuẩn bị xây dựng” như hồ sơ ông Chiến tạo ra.

Hồ sơ được UBND tỉnh phê duyệt, đồng ý thi công. Khi thẩm định, thấy hồ sơ mà UBND xã ghi tên đường là Dốc Mơ 4, Dốc Mơ 5 (không có trên thực tế), UBND tỉnh vẫn duyệt chi trước 555 triệu đồng và UBND huyện hỗ trợ thiết kế kỹ thuật thêm gần 80 triệu đồng nữa.

Đây là công trình đường giao thông nông thôn nên được Nhà nước hỗ trợ 30% kinh phí. Vì thế, với tổng kinh phí là 2,6 tỷ đồng, tuyến đường này được Nhà nước hỗ trợ và trả lại hơn 780 triệu đồng. Ông Chiến đã làm các thủ tục rút số tiền này, và sau khi chi trả cho các nhà thầu ảo, số tiền 255 triệu đồng còn lại, ông Chiến gửi vào HTX tín dụng.

Khi vụ việc vỡ lở, ông mới trả tiền lại. Quá trình điều tra còn phát hiện ra một nghị quyết giả mang số 09 ký ngày 28/02/2003 có nội dung “Việc phê chuẩn bổ sung nội dung tăng tương ứng dự toán thu và dự toán chi ngân sách năm 2003” do ông Nguyễn Công Minh ký. Trong đó, có đề cập đến việc xã hội hóa đường giao thông nông thôn với phần kinh phí bổ sung ngân sách xã là trên 780 triệu đồng, vừa khớp với số tiền 30% được tỉnh hỗ trợ.

Ông Nguyễn Vũ Hải, Phó chủ tịch HĐND xã Gia Tân 1, người chuyên được giao việc soạn nghị quyết cho HĐND xã khẳng định: “Nghị quyết số 09 về việc bổ sung ngân sách trên đây là giả mạo. Vì nghị quyết thật của HĐND xã kỳ họp thứ III từ năm 2000 đã có rồi, làm gì đến kỳ họp thứ IX mà vẫn còn số 09. Đây là cách làm để hợp thức hoá chứng từ rút 30% tiền hỗ trợ của Nhà nước”.

Những sai phạm của cán bộ UBND xã Gia Tân 1 đã được Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thống Nhất làm rõ. Ông Đồng Xuân Chiến đã bị xử lý, nhưng lúc đó việc làm giả nghị quyết HĐND xã ở Gia Tân vẫn chưa bị phát hiện. Do nghị quyết giả này, đến nay hàng trăm triệu đồng tiền thật của ngân sách vẫn chưa được thu hồi.

(Theo Tiền Phong)