Nghị định mới quản lý đất đai của Chính phủ lợi cho người dân
Các Website khác - 20/02/2006
Ông Nguyễn Khải đang giải thích
cho dân về chính sách đất đai.
Ông Nguyễn Khải, Vụ trưởng Vụ Đất đai, Tổ trưởng Tổ công tác theo dõi kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện Luật Đất đai của Bộ Tài nguyên - Môi trường cho biết về một số vấn đề liên quan đến Nghị định 17/2005/NĐ-CP (Nghị định 17) vừa mới được Chính phủ ký ban hành.
* Thưa ông, trong một số văn bản trước đây cũng đã có nói đến việc cho ghi nợ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN), nhưng trong Nghị định 17/2005/NĐ-CP lần này lại có bổ sung, vậy là bổ sung điều gì?

- Nghị định 17 lần này được coi là bước cụ thể hóa vấn đề cho ghi nợ vào GCN. Nếu như các văn bản trước đây chỉ nói đến việc người dân được ghi nợ một cách chung chung vào GCN thì nay với Nghị định 17 này đã cụ thể số tiền mà người dân sẽ phải thực hiện nghĩa vụ. Đây là một điều khoản có lợi cho người dân, nhưng bên cạnh đó cũng sẽ thêm việc cho các đơn vị địa chính địa phương vì phải làm thêm công tác xác định giá của mảnh đất được cấp GCN đó thay vì việc chỉ phải ghi nợ như trước đây. Quy trình của việc cấp một tấm GCN sẽ lâu hơn.

* Đã từng có chuyển hộ dân thông đồng với cán bộ địa chính để biến đất vườn ao liền kề thành đất ở để nhận giá đền bù cao hơn. Nghị định lần này có điều chỉnh vấn đề đó không, thưa ông?

- Đúng là có chuyện thông đồng với nhau. Nghị định 17 lần này đã có sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 6 của Nghị định 198/2004/NĐ-CP với trường hợp chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đạt tính theo giá đất nông nghiệp.

Điều này sẽ khiến cho người dân cảm thấy đỡ thiệt thòi hơn khi mà trước đây, chỉ cách nhau có vài bước chân mà một bên nhận đền bù theo giá đất ở, còn một bên kia lại chỉ nhận đền bù theo giá đất nông nghiệp. Nhưng việc sửa đổi này liệu có còn kẽ hở để phát sinh tiêu cực nữa hay không thì còn phải chờ sau khi nó đi vào thực tế đã.

* Trong Nghị định 17 có đề cập đến cụm từ giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường, vậy phải hiểu nó như thế nào, thưa ông?

- Nghị định 17 lần này có sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 của Nghị đinh số 197/2004/NĐ-CP, đó là giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng đã được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và công bố; không bồi thường theo giá đất sẽ được chuyển mục đích sử dụng; trường hợp tại thời điểm có quyết định thu hồi đất mà giá này chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì UBND, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giá đất cụ thể cho phù hợp.

Có một điều cần lưu ý, đó là việc cần phải hiểu cụm "sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường" ở đây không phải là sát với giá mà người ta có thể bán được căn nhà đó. Giá đó là giá của người dân mua bán với nhau, thay đổi thất thường tùy theo từng yếu tố tác động và không phải là mức giá do Nhà nước quản lý.

Cần phải hiểu cụm "sát với giá thị trường" ở đây là thị trường bất động sản do Nhà nước quản lý, là sát với khung giá do cơ quan Nhà nước đề ra. Trong trường hợp có điều chỉnh cũng không thể vượt qua khung giá đã được Chính phủ quy định.

* Nghị định lần này vẫn chưa giải quyết được vấn đề chênh lệch quá lớn giữa giá đền bù đất nông nghiệp để chuyển sang sử dụng phi nông nghiệp?

- Thực ra, với khung giá hiện nay thì mức đền bù cho các hộ dân để chuyển từ đất sản xuất nông nghiệp sang đất sản xuất nông nghiệp là không hề thiệt thòi, thậm chí có thể nói là cao. Nhưng cũng với mức giá ấy mà thực hiện đền bù để chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đất ở thì lại là sự chênh lệch quá lớn. Người mất đất sẽ luôn cảm thấy bị thiệt thòi...

* Và trên thực tế thì hầu như chưa có trường hợp nào giải tỏa đất nông nghiệp để lại sử dụng vào mục đích nông nghiệp cả?

- Đúng thế. Nên đây chính là vấn đề cần phải suy nghĩ và tìm ra lời giải cho thích hợp.

* Vâng, xin cảm ơn ông!

Theo Công an nhân dân