Quyền và nghĩa vụ đối với đất đã được cấp giấy đỏ
Các Website khác - 18/08/2005
Hỏi: Xã tôi đã làm giấy tờ quyền sở hữu, sử dụng đất cho các hộ gia đình. Chúng tôi có quyền gì khi được cấp giấy đỏ?
Trả lời: Đất gia đình ông đang sử dụng ổn định, đã được cấp quyền sử dụng đất (giấy đỏ) không phải là đất thuê sẽ có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Được hưởng thành quả lao động, đầu tư trên đất; hưởng các lợi ích từ các công trình của Nhà nước về bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp; được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp; được Nhà nước bảo hộ khi bị người khác xâm phạm đến quyền sử dụng đất hợp pháp của mình; khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.

- Được chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác.

- Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trừ trường hợp chuyển nhượng có điều kiện theo quy định của Chính phủ.

- Cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư tại Việt Nam thuê quyền sử dụng đất.

- Cá nhân có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật.

- Tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định (điểm C, K2, Đ110 Luật Đất đai).

- Được đem thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế hoặc cá nhân để vay vốn sản xuất, kinh doanh.

- Góp vốn bằng quyền sử dụng đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh.

Theo Tài hoa trẻ

---------------------------------

Lao động thời vụ có được tham gia vào công đoàn?

Hỏi: Công ty tôi có 1.300 lao động, trong đó 500 người là lao động thời vụ. Số công nhân lao động thời vụ có nguyện vọng được tham gia vào tổ chức Công đoàn cơ sở. Xin hỏi những công nhân này có được tham gia vào tổ chức Công đoàn cơ sở không và văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này?

Trả lời: Đối tượng và điều kiện gia nhập tổ chức công đoàn được quy định tại hai văn bản:

- Điều lệ công đoàn Việt Nam (được Đại hội XI Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung ngày 13-10-2003);

- Thông tri số 02/2004/TTr-TLĐ ngày 22-3-2004 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Theo quy định tại hai văn bản trên, đối tượng kết nạp vào Công đoàn Việt Nam bao gồm cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội...; và công nhân, lao động làm công hưởng lương theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 6 tháng trở lên ở các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và hợp tác xã.

Căn cứ quy định trên, những lao động thời vụ làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 6 tháng trở lên tại công ty; nếu tán thành Điều lệ công đoàn Việt Nam, có nguyện vọng gia nhập tổ chức công đoàn cơ sở và đóng đoàn phí theo quy định thì được gia nhập Công đoàn công ty.

Theo Gia đình và Xã hội