Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo?
Các Website khác - 05/12/2005
Bộ Tư pháp: Nhiệm vụ, quyền hạn của các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HÐND): Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND có trách nhiệm:

Khi nhận được đơn khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền và đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời báo cho người khiếu nại, tố cáo biết việc chuyển đơn đó; khi phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị với người có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm xử lý đối với người vi phạm.

Người có thẩm quyền khi nhận được đơn khiếu nại, tố cáo do đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND chuyển đến phải xem xét, giải quyết và trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày có quyết định giải quyết phải thông báo bằng văn bản cho đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND đã chuyển đơn đến biết kết quả giải quyết. Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết không thỏa đáng, đại biểu Quốc hội có quyền gặp thủ trưởng cơ quan hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại. Khi cần thiết, đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu thủ trưởng cơ quan cấp trên của cơ quan đó giải quyết.

..............................................

Trong những biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm, việc tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng được quy định như thế nào?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về việc tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch cúm gia cầm:

- Tổ chức phun thuốc khử trùng ở các cơ sở chăn nuôi, nơi buôn bán gia cầm sống, cơ sở giết mổ, chế biến gia cầm, đường ra vào khu vực chăn nuôi;
Ðối với cơ sở chăn nuôi, ở nơi có nguy cơ cao, trong vùng có dịch và các ổ dịch cũ, ít nhất mỗi tuần hai lần; nơi khác ít nhất một tuần một lần;

Ðối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, UBND xã tổ chức phun thuốc đồng loạt mỗi tuần một lần. Tùy theo tình hình cụ thể ở địa phương, cơ quan Thú y hướng dẫn cụ thể số lần phun thuốc, loại thuốc, phương pháp phun thuốc để có hiệu quả;

Ðối với nơi buôn bán gia cầm sống, cơ sở giết mổ, chế biến gia cầm, phun hằng ngày. Phương tiện vận chuyển, giết mổ, chế biến gia cầm, sản phẩm gia cầm và các dụng cụ phục vụ chăn nuôi cần phải được vệ sinh sạch sẽ và tiêu độc khử trùng.

- Các cơ sở chăn nuôi, nơi buôn bán gia cầm sống, cơ sở giết mổ, chế biến gia cầm thường xuyên làm vệ sinh môi trường, xử lý phân, rác, nước thải.

..............................................

Ðề nghị cho biết quy định về bảo lưu lương khi chuyển công tác.

Bộ Nội vụ: Về bảo lưu lương theo quy định của pháp luật khi chuyển công tác:

Hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định của pháp luật khi chuyển công tác được xác định bằng chênh lệch giữa hệ số lương cấp hàm (hoặc hệ số nâng lương lần 1 hoặc lần 2) đang hưởng khi chuyển công tác so với hệ số lương cộng với phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) được chuyển xếp ở ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm.

Hệ số chênh lệch bảo lưu nêu trên (được tính tròn số sau dấu phẩy 2 số) được hưởng tối thiểu 18 tháng kể từ ngày chuyển công tác. Việc tiếp tục cho hưởng bảo lưu ngoài thời gian 18 tháng do Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét, quyết định cho phù hợp tương quan tiền lương nội bộ. Trong thời gian hưởng bảo lưu lương (theo quy định nói trên) thì hệ số chênh lệch bảo lưu giảm tương ứng khi cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương hoặc được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung trong ngạch được bổ nhiệm hoặc được nâng ngạch.

..............................................

Quy định về việc giao khoán đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ðất có mặt nước nuôi trồng thủy sản có vốn đầu tư từ nguồn vốn của Nhà nước:

- Bên giao khoán phải xác định giá trị công trình, vật nuôi trên đất có mặt nước để khoán, bên nhận khoán phải hoàn trả giá trị công trình, vật nuôi cho bên giao khoán theo hợp đồng. Việc xác định giá trị công trình, vật nuôi phải trên cơ sở sổ sách kế toán giá trị thực tế còn lại sau khi đánh giá lại tài sản;

- Ao, hồ, đầm và mặt nước khác có quy mô nhỏ, thực hiện giao khoán quyền sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân theo hợp đồng;

- Thời gian giao khoán đối với đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản theo sự thỏa thuận giữa bên giao khoán và bên nhận khoán, nhưng nhiều nhất không quá 10 năm.

Ðất có mặt nước, không do vốn đầu tư từ nguồn vốn Nhà nước, thì áp dụng giao khoán theo hình thức đấu thầu cho cá nhân và gia đình theo hợp đồng.

..............................................

Mức xử phạt hành chính hành vi tự ý sửa chữa hoặc giả mạo hồ sơ đăng ký xe?

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia: Phạt tiền từ 500 nghìn đến một triệu đồng đối với một trong các hành vi: Tự ý đục lại số khung, số máy; tẩy xóa hoặc sửa chữa hoặc giả mạo hồ sơ đăng ký xe; tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, mầu sơn của xe; xe đăng ký tạm hoạt động quá phạm vi, thời hạn cho phép. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển mô-tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự còn buộc phải áp dụng các biện pháp bổ sung theo quy định.