Việc xử lý gia cầm nhiễm bệnh cúm hoặc chết không rõ nguyên nhân như thế nào?
Các Website khác - 28/11/2005
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Khi có gia cầm bị bệnh và chết, hộ chăn nuôi phải báo ngay cho Trưởng thôn để báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm cấp xã và cấp trên.

Chính quyền xã cử ngay cán bộ thú y đến lấy mẫu trên gia cầm bị bệnh, chết và khu vực chung quanh để gửi đi xét nghiệm (trước khi tiêu hủy); tổ chức tiêu hủy ngay đàn gia cầm nhiễm bệnh.

Khi dịch xảy ra tại một hộ và các hộ chung quanh nuôi nhốt thì chỉ tiêu hủy đàn gia cầm của hộ bị dịch. Nếu các hộ nuôi thả rông thì tiêu hủy toàn bộ gia cầm của các hộ chung quanh. Khi dịch xảy ra tại hai điểm khác nhau trở lên trong thôn nuôi gia cầm thả rông, thì tiêu hủy toàn bộ gia cầm trong thôn.

Căn cứ kết quả xét nghiệm và tình hình phát triển của dịch, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm cấp tỉnh quyết định việc mở rộng phạm vi tiêu hủy gia cầm trong vùng có dịch. Phải tiêu hủy tất cả các đàn gia cầm phát hiện có vi-rút mặc dù không có dấu hiệu mắc bệnh.

---------------------------------------------

* Ðối với nhà ở, đất ở còn nợ lệ phí trước bạ, thì khi chuyển nhượng phải nộp những khoản nào?

Bộ Tài chính: Ðối với những nhà ở,đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng mà trên giấy đó có ghi "Nợ lệ phí trước bạ", thì khi thực hiện chuyển nhượng, chuyển đổi nhà, đất đó phải nộp tiền lệ phí trước bạ còn ghi nợ trước khi chuyển nhượng, chuyển đổi theo giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ (nếu chủ nhà, đất nộp lệ phí trước bạ trong năm 2005 thì áp dụng giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng nhà, đất đó theo hướng dẫn tại Công văn số 723/TC-TCT ngày 19-1-2005 của Bộ Tài chính).

---------------------------------------------

* Thủ tục lập hồ sơ xin miễn, giảm thi hành án dân sự?

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Người xin miễn, giảm thi hành án dân sự phải có đơn xác nhận của UBND cấp xã, của thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi làm việc. Người lập công lớn phải có bản tường trình xác nhận của cơ quan công an hoặc UBND cấp xã và bản sao, giấy tờ, tài liệu chứng minh (nếu có). Người có phát minh, sáng chế hoặc sáng kiến có giá trị được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khen thưởng thì phải có bản sao giấy tờ xác nhận. Người phải thi hành án bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú; cơ quan nơi làm việc hoặc giám thị trại giam nơi chấp hành hình phạt tù. Trường hợp tai nạn, ốm đau kéo dài phải có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên.

---------------------------------------------

* Những trường hợp nào khi xây dựng công trình không cần giấy phép?

Bộ Xây dựng: Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ trường hợp xây dựng các công trình sau đây: Công trình thuộc bí mật Nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm phục vụ xây dựng công trình chính; công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; các công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình; công trình hạ tầng kỹ thuật quy mô nhỏ thuộc các xã vùng sâu, vùng xa; nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu, vùng xa không thuộc đô thị; điểm dân cư nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt.