Xử lý xong đơn thư khiếu nại, tố cáo trước ngày 30-6-2006
Các Website khác - 17/10/2005

Xử lý xong đơn thư khiếu nại, tố cáo trước ngày 30-6-2006

TT - Bộ Tài nguyên - môi trường (TN-MT) vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ một số biện pháp xử lý nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, trước hết tập trung vào xử lý số đơn thư tồn đọng.

Theo đó, đối với những đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương sẽ được lập danh sách kèm theo đơn chuyển về UBND cấp tỉnh giải quyết hoặc chỉ đạo giải quyết, bảo đảm xử lý xong trước 30-6-2006.

Đối với những đơn, thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TN-MT, bộ tập trung giải quyết dứt điểm trước 31-3-2006. Những đơn, thư đã có quyết định giải quyết cuối cùng của UBND cấp tỉnh thì Thanh tra Chính phủ (chủ trì) sẽ cùng Bộ TN-MT làm việc với UBND cấp tỉnh để xem xét lại. Với những đơn thư thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân (TAND), đề nghị TAND giải quyết dứt điểm theo qui định.

Theo Bộ TN-MT, các đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Luật đất đai trong tháng tám vừa qua đã tiếp nhận 17.480 đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai.

Đ.TRANG