ADB tài trợ cho chương trình phòng chống HIV/AIDS
Các Website khác - 23/12/2004

Hà Nội (TTXVN) - Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý cho Ủy ban Dân số, Giáo dục và Trẻ em tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật "Phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại.

Dự án có trị giá 400.000 USD, trong đó vốn đối ứng của phía Việt Nam sẽ do Ủy ban Dân số, Giáo dục và Trẻ em tự bố trí trong ngân sách hàng năm đã được nhà nước phê duyệt.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban có trách nhiệm thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn ODA./.