Bến Tre: Tăng cường phòng chống ma tuý trong trường học
Báo Tiếng chuông - 28/10/2016
Nhằm nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh về hiểm họa, tác hại của ma túy, Sở GD&ĐT Bến Tre vừa xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống AIDS, ma túy, tệ nạn xã hội ngành GD&ĐT năm học 2016-2017.

Ảnh minh họa

 

Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục phải là nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị; đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường với địa phương và gia đình học sinh; phát huy hiệu quả vai trò, tấm gương đạo đức của cán bộ, nhà giáo và sự chủ động, tích cực của người học trong công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý trong nhà trường và cộng đông.

Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, có sự đổi mới, thông qua thực hiện tích hợp trong một số môn học chính khoá theo chương trình quy định và giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động ngoại khoá.

Trong đó, hoạt động ngoại khóa được Sở GD&ĐT yêu cầu cụ thể: Thực hiện trong chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, chiếu phim, giao lưu; các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết hoặc sân khấu hoá, vẽ tranh, áp phích, sáng tác, biểu diễn tiếu phấm với đề tài về phòng, chống AIDS, ma túy, tệ nạn xã hội.

Tổ chức quán triệt trực tiếp, tuyên truyền trực quan hoặc thông qua các ấn phấm, phương tiện thông tin. Tổ chức cho người học tham gia sinh hoạt câu lạc bộ về phòng chống tệ nạn xã hội của nhà trường. Tổ chức giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động của Công đoàn, Đoàn Hội - Đội và các hình thức giáo dục, tuyên truyền khác.

Sở GD&ĐT sẽ tổ chức các chuyên đề điểm về phòng chống ma túy tại 5 trường THPT trong tháng 11/2016; tổ chức cuộc thi tiểu phẩm về phòng, chống ma tuý cho học sinh toàn tỉnh...

Các nhà trường xây dựng và ban hành các quy định cụ thể về phòng, chống ma túy phù hợp với các quy định của pháp luật. Đưa nội dung quy định về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội vào tiêu chí đánh giá thi đua, đánh giá hạnh kiểm, rèn luyện của người học. Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội.