Cơ sở dạy nghề không được từ chối người cai nghiện
Các Website khác - 22/07/2004

(VietNamNet) - ''Chậm nhất là 45 ngày trước khi kết thúc thời gian cai nghiện tập trung, Giám đốc trung tâm chữa bệnh-giáo dục- LĐXH phải tổ chức cho người cai nghiện đăng ký tự nguyện vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm''- Một nội dung quan trọng trong Nghị định 146 của Chính phủ ban hành ngày 19/7 về ''Quy định thủ tục, thẩm quyền quyết định đưa vào cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma tuý''.

Người cai nghiện lao động sản xuất tại trung tâm cai nghiện

Theo Nghị định này, đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm là người đủ 18 tuổi, đã kết thúc thời gian cai nghiện tập trung tại cơ sở cai nghiện bắt buộc và người đã kết thúc thời gian cai nghiện tại các cơ sở tập trung không tự nguyện vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm nhưng có khả năng tái nghiện cao nếu được đưa trở lại cộng đồng. Thời gian áp dụng từ một đến hai năm, trường hợp cần thiết có thể kéo dài nhưng không quá ba năm.

Đối với trường hợp có khả năng tái nghiện cao mà không tự nguyện vào các cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm, Giám đốc trung tâm chữa bệnh-giáo dục-LĐXH có trách nhiệm xác minh khả năng tái nghiện. Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc trung tâm có thể đề nghị UBND xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin nhằm xác minh khả năng tái nghiện cao của người đã được cai nghiện nếu được đưa trở lại cộng đồng.

Nghị định 146 cũng quy định về việc hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện. Người đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện hoặc trung tâm y tế từ cấp huyện trở lên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt được Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận được hoãn thi hành quyết định trong một thời hạn nhất định. Người đang mắc bệnh hiểm nghèo (theo quy định của Bộ Y tế) có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên; bị nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS; phụ nữ có thai có chứng nhận của bệnh viện hoặc trung tâm y tế từ cấp huyện trở lên được miễn chấp hành quyết định.

Nghị định còn quy định về việc truy tìm và bắt giữ người đã có quyết định đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm bỏ trốn; trường hợp người đã có quyết định bị thương, bị chết trước khi bàn giao vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm.

  • PV