Qui định đưa vào cơ sở dạy nghề người sau cai nghiện
Các Website khác - 21/07/2004

Ngày 19-7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị định qui định thủ tục, thẩm quyền quyết định đưa vào cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy.

Theo đó, đối tượng áp dụng là người đã kết thúc thời gian cai nghiện tập trung tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, đủ 18 tuổi, tự nguyện vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm hoặc tuy không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiện cao nếu đưa trở lại cộng đồng.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiện cao. Giám đốc sở lao động - thương binh & xã hội quyết định đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người tự nguyện.

Thời gian áp dụng biện pháp này đối với người sau cai nghiện là 1-2 năm, trường hợp cần thiết có thể kéo dài nhưng không quá ba năm.

Chậm nhất 15 ngày trước khi kết thúc thời gian cai nghiện, giám đốc trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội có trách nhiệm chuyển hồ sơ của người tự nguyện đăng ký cho giám đốc sở LĐ-TB&XH.

Theo TTXVN