PHÁT ĐỘNG THÁNG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS ĐỢT 2 - 2005
Các Website khác - 09/12/2005

Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm

PHÁT ĐỘNG THÁNG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG

PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS ĐỢT 2 - 2005
Thực hiện kế hoạch hoạt động phòng chống HIV/AIDS năm 2005 và hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống AIDS 1/12, Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm phát động trong cả nước triển khai Tháng chiến dịch truyền thông phòng chống AIDS đợt 2 năm 2005, từ ngày 15/11 đến 15/12/2005 với chủ đề “Giữ vững cam kết: Quyết tâm ngăn chặn AIDS”.

Ngày 02/11/2005, Bộ Y tế - cơ quan thường trực phòng chống HIV/AIDS đã có công văn so 92/AIDS-TT đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm các Bộ, ngành, đoàn thể và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương lập kế hoạch triển khai các hoạt động nhân Tháng chiến dịch trên cơ sở kế hoạch của Bộ Y tế.

Mục tiêu của chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức và tác động đến việc thay đổi hành vi trong các tầng lớp nhân dân về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS.; Huy động sự tham gia của toàn xã hội trong các hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

Các nội dung cơ bản cần tập trung làm rõ trong tháng chiến dịch truyền thông bao gồm:

- Phổ biến rộng rãi chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống AIDS năm 2005 và chiến dịch truyền thông.

- Thông tin trong địa phương, đơn vị về tình hình dịch HIV/AIDS hiện nay và các hoạt động phòng chống HIV/AIDS trong phạm vi quản lý của địa phương, đơn vị.

- Tuyên truyền sâu rộng kiến thức và biện pháp tự phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS. 

- Làm rõ quyền và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS đối với gia đình và xã hội cũng như quyền và trách nhiệm của gia đình và cộng đồng đối với người nhiễm HIV/AIDS góp phần làm giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử.

- Nêu cao vai trò của các cấp ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, tổ chức từ thiện, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng trong việc tham gia công tác phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt trong công tác chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

Về các biện pháp thực hiện, hướng dẫn chỉ rõ: Tuyên truyền qua hệ thống thông tin đại chúng (truyền hình, phát thanh, báo ngành và địa phương). Tăng thời lượng truyền thông, xây dựng chuyên trang, chuyên mục về HIV/AIDS trên báo chí, phát thanh, truyền hình; Tổ chức mít tinh, diễu hành quần chúng hưởng ứng Ngày 1/12; Đa dạng hóa các loại hình truyền thông, sử dụng cách tiếp cận phù hợp với từng đối tượng cụ thể, chú trọng hình thức truyền thông trực tiếp, truyền thông theo nhóm nhỏ, giáo dục đồng đẳng, bạn giúp bạn; Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên gắn với đội ngũ cộng tác viên y tế thôn bản và cán bộ các ban, ngành, đoàn thể ở các cấp xã, phường;  Xây dựng và phân phát các ấn phẩm truyền thông về HIV/AIDS. Chú ý đến việc sữa chữa, cải tạo lại những cụm pano đã cũ và không còn phù hợp. Tăng cường các hoạt động cung cấp dịch vu y tế, dịch vụ xã hội, chăm sóc sức khoẻ, tư vấn nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS. Tổ chức thăm hỏi đọng viên người nhiễm HIV/AIDS và gia đình họ, giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS hoà nhập cộng đồng; Lồng ghép nội dung phòng chống HIV/AIDS vào các môn học và các hoạt động ngoại khoá trong hệ thống trường học; Tổ chức các cuộc vận động, tuyên truyền để có được sự quan tâm, ủng hộ của  các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức xã hội.

     Bản hướng dẫn cũng nêu cụ thể về công tác chỉ đạo của cấp trung ương cũng như cấp tỉnh thành và tương đương.

“AIDS và Cộng đồng” giới thiệu


CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU THÁNG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG

PHÒNG CHỐNG AIDS ĐỢT 2/2005

 

I.  Chủ đề phòng chống AIDS năm 2005 (do UNAIDS ban hành): "Giữ vững cam kết: Quyết tâm ngăn chặn AIDS"

II. Khẩu hiệu tháng chiến dịch truyền thông phòng chống AIDS đợt 2 năm 2005      ( đã được Ban tư tưởng Văn hoá Trung ương phê duyệt):

1.      Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS 1/12 năm 2005!

2.      Tham gia phòng chống AIDS là bảo vệ chính bạn và gia đình bạn!

3.      Giúp người nhiễm HIV/AIDS vượt qua sự kỳ thị và phân biệt đối xử để họ  sống hoà nhập với cộng đồng!

4.      Giúp đỡ, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS là trách nhiệm của gia đình và cộng đồng!

5.      Hãy bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trước nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS!

6.      Các bậc cha mẹ hãy quan tâm và giáo dục con em mình phòng tránh nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS!

7.      Dùng chung bơm kim tiêm  là con đường lây nhiễm HIV nhanh nhất!

8.      Hãy dùng bao cao su trong quan hệ tình dục để phòng lây nhiễm HIV/AIDS!

9.      Phòng, chống HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội!

10. Sống lành mạnh, chung thuỷ là thiết thực phòng chống HIV/AIDS!

  1. HIV/AIDS là đại dịch, ai cũng có thể mắc vì vậy hãy cùng nhau ngăn chặn nó!

12.  Thực hiện Pháp lệnh Phòng, chống HIV/AIDS là nghĩa vụ của công dân!

13.  Quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến lược Quốc gia phòng chống AIDS ở Việt Nam đến 2010 và tầm nhìn 2020!