Tăng cường mạng lưới cán bộ quản lý HIV/AIDS tới cấp tỉnh
Các Website khác - 21/12/2007

Nhằm tăng cường các dịch vụ về HIV/AIDS trên toàn quốc, ngày 17 - 12 tại Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ phối hợp với Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam cùng Đại học Y tế Công cộng Hà Nội tổ chức Hội thảo cho cán bộ quản lý cấp cao về các dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

Hội thảo bàn việc trợ giúp xây dựng mạng lưới các dịch vụ HIV/AIDS một cách toàn diện, đồng bộ. Hội thảo còn giúp tìm hiểu thêm về các mô hình tổ chức tốt và lợi ích của việc tăng cường mạng lưới cán bộ quản lý HIV/AIDS tới cấp tỉnh.

Đến nay, hơn 200 cán bộ y tế công cộng đã tham gia các hoạt động phát triển và đào tạo quản lý của chương trình với mục tiêu tăng cường chất lượng các dịch vụ y tế về HIV/AIDS tại Việt Nam. Hoa Kỳ và các đối tác Việt Nam dự kiến mở rộng chương trình ra 49 tỉnh thành trong năm 2008.

Chủ trì Hội thảo là Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam và Đại học Y tế Công cộng Hà Nội. Chương trình AIDS Toàn cầu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) tài trợ. Chương trình nằm trong khuôn khổ Kế hoạch cứu trợ AIDS khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) tại Việt Nam.

Mỹ Linh