Kenya phát triển chính sách giải quyết HIV/AIDS tại nơi làm việc.
Các Website khác - 18/10/2007

Theo ông Mark Bor, Bộ trưởng Bộ Lao động và Nguồn nhân lực Kenya, Chính phủ nước này dự kiến sẽ phát triển chính sách giải quyết vấn đề HIV/AIDS tại nơi làm việc.
        Ông Mark Bor cho biết, Chính phủ Kenya đã cam kết đảm bảo không một người lao động nào bị phân biệt đối xử khi nhiễm HIV. Ông cũng khẳng định rằng, không có luật lệ nào ở Kenya buộc người lao động phải thông báo tình trạng HIV và các thông tin cá nhân khác cho đồng nghiệp. Theo Bộ trưởng Mark Bor, tất cả người lao động, bao gồm những người nhiễm HIV và những người phụ thuộc vào họ đều được tiếp cận với chăm sóc y tế đầy đủ và hưởng lợi từ các chương trình bảo hiểm xã hội mà không bị phân biệt đối xử.

 

D.N

(Theo Daily Nation)