Nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi 1.10 : “Nội dung phòng, chống HIV/AIDS sẽ đưa vào dự thảo Luật Người cao tuổi”
Các Website khác - 18/10/2007

Đó là khẳng định của Ông Đinh Văn Tư,Phó Chủ Tịch Thường trực Trung ương Hội người cao tuổi (NCT) Việt Nam trong cuộc trò chuyện với phóng viên “AIDS và Cộng đồng” xung quanh công tác phòng, chống HIV/AIDS cho Người cao tuổi. Cũng trong cuộc trao đổi này,Ông đã chia sẻ với chúng tôi  về nhiều vấn đề mà người cao tuổi phải đối mặt trong một xã hội có HIV/AIDS. Ông cho biết:

          HIV/AIDS đã và đang  là một hiểm hoạ, thách thức sự tồn tại và phát triển của loài người. Hàng ngày, HIV/AIDS tấn công vào mọi tầng lớp trong cộng đồng, trong đó có người cao tuổi. HIV/AIDS đã để lại những hậu quả:

          Về tình cảm và tinh thần, thì NCT sống trong những gia đình có người nhiễm HIV đã bị tước đi quyền được an hưởng tuổi già. Theo truyền thống, họ phải được chăm sóc sau những tháng ngày vất vả mưu sinh. Nhưng nay họ bị  tổn  thương nghiêm trọng, luôn sống trong tâm trạng lo âu, phiền muộn và phải giành nhiều thời gian để  chăm sóc cho con, cháu. Thậm chí họ còn bị kỳ thị, phân biệt đối xử khi cộng đồng biết gia đình có người nhiễm HIV.

Về sức khoẻ: Theo thống kê của Bộ Y tế, 95% NCT có bệnh trong người. Với một cơ thể chưa thật khoẻ mạnh như vậy, họ lại phải chăm sóc con cháu bị nhiễm HIV.Và mặc nhiên, họ  đã  bị tước đi quyền chăm sóc sức khoẻ .

Về kinh tế - đời sống: Phần lớn gia đình có người nhiễm HIV đều  khánh kiệt về kinh tế. Vì vậy, NCT còn phải lần hồi kiếm tiền nuôi dưỡng gia đình và chăm sóc con cái. Họ từng là trụ cột gia đình nay lại là trụ cột gia đình khi bóng đã xế chiều. Họ không có đủ thời gian để tiếp tục phát huy vai trò của mình trong lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tóm lại: Đa số người nhiễm HIV ở Việt Nam đang ở lứa tuổi trẻ, từ 15 đến 49, chiếm 95%. Nhưng một bộ phận NCT lại phải chịu hậu quả của đại dịch  vì họ phải ngày đêm lo lắng, chăm sóc những đứa con bị nhiễm HIV; phải chăm sóc những đứa cháu mồ côido cha, mẹ cháu mất do AIDS. NCT không thực hiện được mục đích sống vui - sống khoẻ - sống có ích cho gia đình và xã hội như họ mong muốn.

 

 

 

PV:  Vậy Trung ương Hội đã, đang và sẽ làm gì để  giúp đõ  người cao tuổi  trước sự tấn công của HIV/AIDS

Ông Đinh Văn Tư: Trong điều 3, Điều lệ Hội người cao tuổi đã qui định: “Mục đích của Hội là đoàn kết, tập hợp rộng rãi Người cao tuổi vào tổ chức Hội, tạo mọi điều kiện cho người cao tuổi sống vui - sống  - sống khoẻ - sống có ích cho gia đình – xã hội, góp phần tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh – xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Hiện nay, HIV/AIDS đã và đang tấn công vào một bộ phận người cao tuổi, vì vậy, trước tiên Người cao tuổi phải tự bảo vệ mình. Còn về phía Trung ương Hội NCT đã có một số hoạt động  để bảo vệ Hội viên của mình, đồng thời cũng là thực hiện Điều lệ Hội.Trên tinh thần như vậy, Hội Người cao tuổi đã, đang và sẽ làm những việc sau:

          Trước hết nêu cao trách nhiệm, chủ động phối hợp với các ngành chức năng và tổ chức xã hội tham gia phòng, chống HIV/AIDS. Đưa nội dung phòng, chống HIV/AIDS vào chương trình nghiên cứu về  Người cao tuổi.

Chỉ đạo các ban đại diện người cao tuổi tỉnh, huyện và tổ chức Hội cơ sở phối hợp với các ngành chức năng ở địa  phương thực hiện tốt các công việc Tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho Người cao tuổi tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; tham gia vào các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; lồng ghép nội dung phòng, chống HIV/AIDS trong các hoạt động chăm sóc Người cao tuổi, xây dựng các câu lạc bộ đồng cảm người cao tuổi; coi nội dung phòng, chống HIV/AIDS là nội dung thi đua tuổi cao gương sáng. Hiện nay, Hội đang tham gia vào dự án VIE011 “Các cơ chế cộng đồng nhằm giảm thiểu ccác tác hại của HIV/AIDS” với nhiệm vụ tuyên truyền vận động chính sách. Qua 2 năm thực hiện đã có những kết quả bước đầu phấn khởi, thực hiện các mục tiêu đề ra. Hội thảo Quốc gia “Người cao tuổi và HIV/AIDS’ ngày 8.9 vừa qua đã phần nào nói nên vị trí, vai trò và những việc đã làm của người cao tuổi Việt Nam.

P V: Được biết, Chính phủ đã giao cho Trung ương Hội người cao tuổi xây dựng Luật Người cao uổi. Vậy vấn đề phòng, chống HIV/AIDS có được đưa vào dự thảo Luật này không, thưa ông?

Ông Đinh Văn Tư: Dự án Luật người cao tuổi đang được soạn thảo. Dự thảo Luật Người cao tuổi sẽ qui định quyền và nghĩa vụ cụ thể của Người cao tuổi, trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội đối với Người cao tuổi. Chăm sóc, phụng  dưỡng, bảo vệ, phát huy vai trò của Người cao tuổi là những nội dung lớn trong dự thảo Luật.

          Theo tinh thần đó, vấn đề  phòng, chống  HIV/AIDS cho NCT cũng  đã được Ban soạn thảo đề cập đến trong chăm sóc và phát huy vai trò của  NCT.

          Qua đây, Hội NCT Việt Nam kiến nghị với các ngành chức năng tạo điều kiện để Hội được tham gia vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS có hiệu quả hơn, bởi vì: NCT có thể bị lây nhiễm; NCT cũng bị ảnh hưởng; NCT là lực lượng đông đảo và có vai trò, tác dụng  trong các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức; là người thực hiện chăm sóc, hỗ trợ người bị HIV/AIDS tại nhà và cộng đồng.

          Nhân dịp này, qua Tạp chí “AIDS và Cộng đồng” tôi mong muốn vấn đề HIV/AIDS và NCT sẽ được  nhìn nhận một cách khách quan, đúng mức cả về phía cơ quan hoạch định chính sách cũng như tổ chức thực hiện, tạo tiền đề để Hội NCT góp phần thực hiện mục tiêu chung của Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam.

 

PV. Xin chân thành cám ơn ông.

Đặng Thanh

(Thực hiện)