Triển khai chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở các tỉnh phía nam
Các Website khác - 24/06/2004
Ngày 22-6, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị Triển khai chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 các tỉnh phía nam. Các đại biểu của 32 tỉnh, thành phố phía nam và các tổ chức quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS đã tham dự hội nghị.

Sau hội nghị ở các tỉnh phía bắc, chiến lược được triển khai cho các tỉnh phía nam nhằm chủ yếu vào công tác tổ chức thực hiện ở cơ sở. Trong chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, Thủ tướng Chính phủ đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố. Chính phủ cũng nhấn mạnh vai trò hết sức quan trọng của UBND các tỉnh, thành phố đối với sự thành công của việc thực hiện chiến lược này. Trong hội nghị này, Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đã đề ra chín chương trình hành động, làm cơ sở cho các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho địa phương mình trong năm nay và các năm tiếp theo, nhằm đạt mục tiêu "khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2010 và không tăng sau năm 2020".


PV